• ÚVOD
  • AKTUALITY
  • O MNĚ
  • CO NABÍZÍM
  • SEMINÁŘE
  • LABYRINT
  • KONTAKT

Esence zvířat

INNER DOG ESSENCES – ESENCE VNITŘNÍHO PSA

Esence domácích psů pro lidi i zvířata
7 vyživujících esencí z království domácích psů

 

Retriever
(Radost a hra)
Kříženec
(Bezpodmínečná láska)
Teriér
(Jednoduchost a radost)
Pracovní pes
(“Pojďme do práce!”)
Ochránce
(Bezpečnost)
Hybrid Vlk-Pes
(Zdravá divokost)
  Kombinovaná esence
(“Požehnání od psů”)
 

Esence vnitřního psa byly vytvořeny, aby nám umožnily přijímat a být vyživován mnoha úžasnými energiemi a dary domácích psů. Tyto jedinečné formule dávají mocnou podporu pro zažívání moudrosti a zázraků, které nám psi nabízejí. Každá Esence vnitřního psa nabízí jedinečný způsob spojení s dary, které psi ztělesňují, včetně bezpodmínečné lásky, radosti, nevázanosti, jednoduchosti, věrnosti, přítomnosti a ještě mnohem víc. Tyto esence nás podporují, abychom se spojili s naším nejhlubším, milujícím, hravým a život plně žijícím já a umožní nám cítit a vyjádřit více radosti, lásky a potěšení z našeho života.

Jak si představit esenci našeho vnitřního psa? Podobně jako esenci našeho vnitřního dítěte. Stejně jako naše vnitřní dítě se může radovat nebo být zraněno, i náš vnitřní pes je odrazem našeho nitra. Daniel Mapel mi na otázku, čím přesně jsou esence Inner Dog, napsal: “ vnitřní pes znamená spojení s naším vnitřním psem, jako spojení s naším vnitřním dítětem. Mám rád vnitřní psy, jsou tak báječní, jak jen psi mohou být! “

 

Druhy esencí vnitřního psa

RETRIEVER / RADOST A HRA

Retriever / Radost a hra
Retriever / Joy & Play

„Pojďme, skákejme a radujme se!“

Dává silnou podporu pro zažití radosti a bujnosti z bytí naživu. Podporuje pocit hravosti, ohromné radosti – jako když skáčou a radují se děti. 'Pojďme a hrajme si!' Pro prožití každého okamžiku s chutí a radostí. Podporuje nás v tom, abychom opakující se úkoly dělali šťastně a s požitkem místo nudy nebo nechuti.

 

KŘÍŽENCI / BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA

Kříženci / Bezpodmínečná láska
Mutt / Unconditional Love

„Miluji celým svým srdcem a vyjadřuji lásku sobě i ostatním“

Dává silnou podporu pro otevření srdce, procítění a vyjadřování bezpodmínečné lásky. Vyživuje naši schopnost být více milující sám k sobě i ostatním. Podporuje nás ve vyjadřování náklonnosti. Vyživuje schopnost žít z našeho jemného, milujícího srdce a sdílet svou lásku s celým světem svým jedinečným způsobem.

 

TERIÉR / JEDNODUCHOST A RADOST

Teriér / Jednoduchost a radost
Terrier / Simplicity & Joy

„Raduji se s čistou myslí z každé chvíle, vše je tak jednoduché!“

Poskytuje mocnou podporu pro zažívání jednoduchosti a radosti přítomného okamžiku. Nechat odejít rušnou mysl a jen si uvědomovat, co se děje kolem nás. Vše je skutečně tak jednoduché! Podporuje život jako snadnou cestu radosti a štěstí. Propustit složitosti života a mít požitek z prosté radosti z bytí naživu.

 

PRACOVNÍ PES / 'POJĎME DO PRÁCE!'

Pracovní pes / “Pojďme do práce!”
Working Dog / “Let’s Go To Work!”

„Vytrvale a soustředěně pracuji na svém úkolu a tato práce mi přináší radost a uspokojení“

Poskytuje silnou podporu pro „skok“ do světa práce s požitkem, hravostí a radostí! Podporuje výdrž a rozhodnutí zůstat na správné cestě a dosahovat velkých věcí soustředěně a radostně. Podporuje při hledání práce, která skutečně odpovídá naší duchovní cestě a životnímu účelu. K zažívání práce jako zdravé a smysluplné součásti života.

 

OCHRÁNCE / BEZPEČNOST

Ochránce / Bezpečnost
Protector / Safety & Security

„Jsem v bezpečí a chráněný, silný a jistý si sám sebou“

Poskytuje silnou podporu pro průchod naším životem s pocitem bezpečí a ochrany. Pro vědomí, že jsme v bezpečí, ať jsme kdekoli. Podporuje pocit neporazitelnosti s poznáním, že nás nic nemůže zranit. Podporuje náš pocit jistoty a síly, když čelíme výzvám a podporuje nás v nastavení zdravých hranic s ostatními.

 

Hybrid / ZDRAVÁ DIVOKOST

Hybrid Vlk-Pes / Zdravá divokost
Wolf-dog hybrid / Healthy Wildness

„Cítím spojení s přírodou a svými blízkými. Jsem divoký i krotký zároveň“

Poskytuje nám silnou podporu, abychom zůstali spojeni s přírodou a divočinou, zatímco žijeme moderním způsobem života. Vyrovnává naši vnitřní divokost a krotkost. Podporuje nás ve spojení s vlastní zdravou divokostí. Podporuje nás v pocitu, že jsme společensky připojeni k naší 'skupině'a našemu světu. Rozvíjí společenskou radost, rodinnou / skupinovou/ loajalitu a závazky.

 

Kombinovaná esence - POŽEHNÁNÍ OD PSŮ

Kombinovaná esence / “Požehnání od psů”
Combination formula / “Blessings of Dog”

„Raduji se a pracuji, jsem věrný a oddaný. Užívám si s láskou a naplno potěšení přítomného okamžiku“

Dává silnou podporu pro prožívání radosti, lásky, hravosti, jednoduchosti a přítomnosti, které psi obecně ztělesňují. Vyživuje potěšení z bytí naživu a žití ze srdce. Podporuje svazky s ostatními, věrnost a oddanost těm, které milujeme. Podporuje prožitek „žít život naplno' v bujarosti a živoucí radosti. Rozvíjí schopnost být v přítomném okamžiku a užívat si jednoduchosti bytí naživu.

 

 

Prodej a míchání esencí WEAE (Wild Earth Animal Essences):
 - prodejna Johanka, nám. Přemysla Otakara II. č.11, 370 01 České Budějovice
 - telefon na prodejnu: 776 001 360.

Terapie esencemi WEAE:
 - certifikovaná lektorka WEAE Ing. Jana Holická, tel.: 776 606 630, www.johanka.eu

Pracuji také s Bachovými květovými esencemi a Jihočeskými esencemi, kineziologií, gemmoterapií aj.