• ÚVOD
 • AKTUALITY
 • O MNĚ
 • CO NABÍZÍM
 • SEMINÁŘE
 • LABYRINT
 • KONTAKT

Esence zvířat

NOVÉ ESENCE ZVÍŘECÍCH MLÁĎAT
UZDRAVTE SVÉ VNITŘNÍ DÍTĚ

 

Tato nová sada esencí poskytuje silnou podporu při řešení, přijetí a léčení nevyřešených zranění, která nám způsobili druzí, když jsme byli dětmi. Samozřejmě poskytují podporu také dětem, které prožily taková ublížení.

 Zatímco se první řada esencí mláďat (Wild Child Essences) zaměřovala na podporu přirozených vývojových potřeb v dětství a řešení témat, která vyvstávají, když tyto základní potřeby nejsou naplněny, druhá sada esencí mláďat podporuje aktivní léčení nevyřešených zranění způsobených traumatickými zážitky nebo zneužíváním. Tyto nové esence jsou jemnou a milující podporou pro posílení našeho vnitřního dítěte, povzbuzují nás v projevení našich pocitů hněvu a bolesti, které jsme v sobě nosili potlačené od dětství, abychom je nyní dokázali uvolnit a nechat plně odejít.

Jak se tyto esence liší od esencí dospělých zvířat? Nejhlubším darem této sady esencí je jejich schopnost působit přímo do hlubin našeho nitra - až k srdci našeho nejhlubšího dětského Já, které bylo zraněno, poskytovat mu posilu a podporu při odkrývání a uvolňování hlubokých pocitů, které potřebujeme uvolnit, abychom se uzdravili. Tyto esence mláďat přistupují k řešeným tématům z dětské perspektivy, a tak pomáhají našemu vnitřnímu dítěti otevřít se přijímání potřebné podpory při zbavování se dlouho zadržované bolesti.

Tyto esence jsou stejně účinné pro dospělé i děti a působí obzvláště dobře v kombinaci s esencí Vnitřní práce a dalšími esencemi z řady Cesta uzdravení.

 

Popis jednotlivých esencí:

Drozd
(mládě)
Hříbě
mládě
Labuť
(mládě)
Hroch
(mládě)
Jezevec
(mládě)
Netopýr
(mládě)
Kombinovaná esence - Léčení Vnitřního dítěte

 

DROZD – mládě

DROZD – mládě

„Přijímám lásku, výživu a péči Univerza“

Poskytuje posilu a podporu pro přijímání lásky a síly v procesu, kdy obnovujeme rodičovskou péči o své Vnitřní dítě a uzdravujeme se.

Dovoluje našemu nejhlubšímu dětskému Já přijímat výživu v širším slova smyslu. Uvolňuje resistenci, která nám brání vyživovat hluboce sebe sama. Posiluje důvěru, že o nás bude pečováno, že budou naplněny naše potřeby a že Univerzum je laskavé a milující místo. Tato esence je pro pocit naplnění na nejhlubších úrovních.

Pro dospělé:

 • kteří jako děti nedostávali potřebnou péči
 • kteří mají hluboké bloky v přijímání lásky a péče
 • kteří dělají hlubokou léčivou práci na svém Vnitřním dítěti
 • kteří neprožívají život jako láskyplnou zkušenost

Pro děti:

 • jejichž rodiče a ti, kdo o ně měli pečovat, jim neuměli projevovat lásku
 • které nedostávají potřebnou péči, trpí nedostatkem péče
 • které trpí anorexií
HROCH – mládě

HROCH – mládě

„Spojuji se s hluboko uloženými pocity a uvolňuji je“

Posiluje a podporuje ve spojení a vyjadřování pocitů, které jsme v sobě v dětství potlačili, když nám bylo ublíženo.

Podporuje nás ve spojení, procítění a vyjádření pocitů z dřívějších ublížení a traumat, jež potřebujeme uvolnit a umožnit si tak uzdravení. Podporuje naše Vnitřní dítě v opětovném propojení s potlačenými pocity z minulosti. Také pomáhá překonat resistenci vůči prožívání hlubokých pocitů.

Pro dospělé:

 • kteří se potřebují propojit se svými starými a nevyřešenými pocity z dětství, jež potřebují uzdravit
 • kteří ztratili spojení se svým vnitřním světem Vnitřního dítěte

Pro děti:

 • které kvůli trápení a traumatu zůstaly odpojeny od svých skutečných pocitů
 • které se potřebují znovu spojit s cítěním sebe sama
 • které potřebují vyjádřit pocity, jež je třeba uvolnit
HŘÍBĚ – mládě (Koně divokého)

HŘÍBĚ – mládě (Koně divokého)

„Léčím své srdce skrze slzy, otvírám jej a projevuji něhu“

Poskytuje pečující podporu potřebnou pro přijetí a uvolnění slz a žalu zůstávajícího z nevyřešených dětských záležitostí.

Pomáhá s otevíráním srdce a projevováním něžnosti.

Pro přijetí čistého, zranitelného srdce dítěte, jež je uvnitř, posílení něžnosti a pocitu bezpečí a místa ve světě, kam patříme.

Pro hluboké ponoření se do srdeční čakry našeho Vnitřního dítěte.

Dovoluje nám pečovat o své srdce, zlomené zraněními z dětství, cítit bolest z těchto zranění a uvolnit ji skrze slzy.

Pro žití ze srdce na nejhlubší úrovni našeho bytí.

Pro dospělé:

 • kdo potřebují uvolnit neprojevené bolesti a žal z dětství
 • jejichž srdce byla zraněna, když byli dětmi, a potřebují je uzdravit
 • kdo se chtějí propojit s otevřeností srdce svého Vnitřního dítěte

Pro děti:

 • které byly hluboce zraněny a potřebují uvolnit v sobě nesenou bolest
 • které se potřebují spojit se svým čistým a otevřeným srdcem
JEZEVEC - mládě

JEZEVEC - mládě

„Přijímám a uvolňuji svůj hněv z dětství. Uvolňuji dětská zranění.“

Mládě jezevce poskytuje vyživující podporu potřebnou pro přijetí a uvolnění hněvu, potlačovaného už od dětství, který jsme si vytvořili kvůli nevyléčeným zraněním a prožitým traumatům.

Pro přijetí hněvu jako přirozeného důsledku zranění v dětství.

Pro projevení tohoto hlubokého, potlačeného hněvu z dětství zdravým a osvobozujícím způsobem.

Pro dospělé:

 • kteří potřebují podporu při projevení a uvolnění hněvu a vzteku z dětství
 • kteří potřebují připustit a přijmout hluboký hněv z minulosti, který v sobě drží

Pro děti:

 • které jsou stále vzteklé
 • které potřebují podpořit v cítění a projevování hněvu vzniklého na základě  jim způsobených ublížení
 • které se potřebují naučit cítit pohodlně se svým vztekem, nebýt jím přemoženy, ale také jej nepopírat a nepotlačovat
LABUŤ – mládě

LABUŤ – mládě

„Jsem Božská, nádherná bytost plná vnitřní krásy a požehnání“

Podporuje člověka v cítění a projevování čistoty, ladnosti a božství dítěte, kterým jsme byli a které v nás stále žije.

Podporuje nás v prožívání čisté Milosti Bytí, v poznání božskosti a krásy našeho nejhlubšího Já. Pomáhá prožívat život jako akt Božího Milosrdenství. Našemu Vnitřnímu dítěti dává pocit božství, Boží lásky a požehnání.

Pro dospělé:

 • kteří jako děti ztratili kontakt se svým Božským Já a chtějí se s ním opět spojit a prožívat je v jednotě s Boží Milostí
 • kteří jako děti ztratili kontakt sami se sebou jako s nádhernou bytostí
 • kdo se potřebují opět spojit se svým posvátným a požehnaným vnitřním životem

Pro děti:

 • které pod vlivem traumat a zneužití ztratily svou nevinnost
 • které znovu potřebují najít a uvědomit si skutečnost, že jsou plné milosti a krásy
 • které potřebují podporu, aby opět dokázaly cítit své spojení s Jednotou a Duchem
NETOPÝR – mládě

NETOPÝR – mládě

„S jistotou procházím léčení dětských zranění“

Poskytuje posilující podporu a důvěru potřebnou pro procházení temnou minulostí, které je nutné k vyřešení nezpracovaných témat z dětství.

Přináší sebejistotu potřebnou k přijetí nevyléčených zranění a provádí nás touto náročnou prací.

Hluboce nás podporuje při uzdravování strachů vzniklých v minulosti, při procházení naší vnitřní temnotou.

Pomáhá nám znovu přijmout vše, co jsme v sobě popírali a potlačovali.

Pro dospělé:

 • kteří potřebují podpořit, aby se cítili bezpečně, když se noří do bolestí z dětství a objevují nepříjemné záležitosti, jež je třeba uzdravit
 • kteří potřebují podporu při hledání v již dávno hluboce potlačených vzpomínkách z dětství
 • kteří potřebují podporu při procházení temnotou hluboké minulosti a při urychlení procesu uzdravování

Pro děti:

 • které byly obětí traumat nebo zneužívání
 • které potřebují sílu a odvahu postavit se své bolesti a uvolnit ji
 • které se bojí tmy
Léčení Vnitřního dítěte

Kombinovaná esence - Léčení Vnitřního dítěte

„Cítím plnou podporu při uvolnění, přijetí a léčení starých zranění. Jsem Božská bytost.“

Tato esence podporuje přijetí, cítění a uvolnění hněvu a bolesti, které jsme si v sobě nesli od dětských zranění, také podporuje vědomí krásy a božství našeho Vnitřního dítěte.

Pro péči o naše nedořešené emocionální záležitosti.

Je silnou oporou při cestě do nitra, abychom dokázali vyjádřit neprojevené pocity z nevyřešených zranění z minulosti, a tak umožnili jejich uzdravení.

Pro obnovení spojení s nevinností a krásou dětství.

Pro to, abychom přijali sebe sama na těch nejhlubších a nejzraněnějších úrovních.

Tato kombinace obsahuje všech šest esencí zvířecích mláďat:

Tato kombinace je přínosná pro každého dospělého i dítě, pro ty, kdo mají hluboká nevyléčená zranění z ublížení v dětství.