• ÚVOD
 • AKTUALITY
 • O MNĚ
 • CO NABÍZÍM
 • SEMINÁŘE
 • LABYRINT
 • KONTAKT

Esence zvířat

ZÁKLADNÍ ESENCE ZVÍŘAT - JEDNODRUHOVÉ

zvirata

zde je popis toho, co nás mohou zvířata naučit ...atd.

 

Aligátor Hroch Lenochod Pavouk Vážka
Arktický racek Husa divoká Lev Plameňák Velryba
Bílý nosorožec Chobotnice Liška Psoun stepní Veverka
Bizon Jaguár Los americký Puma Vlk
Bobr Jestřáb Losos Racek mořský Volavka velká
Čmelák Jezevec Medůza Rejnok Vrabec
Datel Kachna divoká Medvěd Rys červený Vrána
Delfín Kojot Mlok Slon Vydra
Deňka Kolibřík Motýl Slunéčko sedmitečné Zajíc
Dešťovka Komár Mravenec Sněžný leopard Zebra
Drozd Kosatka Mýval Sokol Žába
Gazela Krocan divoký Netopýr Sova Želva
Gepard Kudlanka nábožná Orel Srna Žirafa
Gorila Kůň divoký Ovce tlustorohá Šimpanz  
Had Labuť Pakůň hřivnatý Tchoř  
Havran Lachtan Pásovec Tygr  
Holubice Lední medvěd Páv Vačice  

 

Aligátor

ALIGÁTOR

„Jsem svrchovaně trpělivý, důvěřuji Božskému načasování a umím si dobře zvolit čas k jednání“

Nejvyšší trpělivost, schopnost jednat v pravou chvíli, Božskost čekání, moudrost bažin.

Arktický racek

ARKTICKÝ RACEK

„Dosahuji pozoruhodných výkonů a dokážu velké věci s lehkostí“

Dosahování pozoruhodných výkonů bez úsilí, snadnost dělání velkých věcí, cestování na dlouhé vzdálenosti, maratonský let.

Bílý nosorožec

BÍLÝ NOSOROŽEC

„Pohybuji se pomalu, s hlubokým uzemněním a nezadržitelně postupuji vpřed“

Pomalý pohyb, stabilní postup vpřed, uzemněná síla, duchovní uvědomění toho, jak se Božství projevuje ve formě.

Bizon

BIZON

„Jsem uzemněný, ve svém středu a vděčný Velkému Mystériu za hojnost a posvátnost Země“

Pro zpomalení a spojení s rezonancí a rytmy Země. Posiluje smysl pro posvátnost a vnímání toho, že jsme součástí posvátné pospolitosti. Jako učitel klidu Bizon podporuje prožití vlastního hlubokého vnitřního ticha, klidu a kontemplace. Zlepšuje pocit vděčnosti za dar veškerého života.

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo potřebují lépe uzemnit nebo si přejí zůstat uzemnění v těžkých obdobích
 • pro ty, kdo se potřebují naučit zpomalit a vrátit se do přítomnosti
 • pro ty, kdo jsou ve stresu nebo zažívají stresující situace
 • pro ty, kdo potřebují rozvinout vděčnost a uznání
 • pro ty, kdo mají stále aktivní mysl a potřebují ji zpomalit
 • pro léčitele a terapeuty pracující s lidmi ve stresu
 • pro ty, kdo chtějí kultivovat přímý prožitek posvátnosti svého života
Bobr

BOBR

„Tvořím a buduji svůj život s dokonalostí a mistrovstvím“

Jako mistr architekt a stavitel nás podporuje při vytváření našeho životního plánu. Posiluje jasné myšlení, plánování, tvoření a řešení problémů. Je obzvlášť užitečný při zahajování nových projektů a aktivit. Podporuje přijetí struktury jako nezbytné součásti tvořivého procesu.

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo plánují nebo zahajují nové projekty a potřebují řešit obtíže po celou dobu tohoto procesu
 • pro ty, kdo mají problém uvést své nápady do praxe
 • pro ty, kdo si chtějí vytvořit nový život
 • pro ty, kdo postrádají motivaci, jsou líní nebo nerozhodní
 • pro ty, kdo si přejí být výkonnější a pracovitější
 • pro ty, kteří se účastní skupinových pracovních projektů
Čmelák

ČMELÁK

„Jsem silný, naprosto sebejistý a dokážu i to, co by mohlo vypadat jako nemožné“

Prosazení vlastní síly. Vyživuje pocit síly, nepřemožitelnosti a naprosté důvěry ve vlastní schopnosti. Podporuje nás, abychom dokázali to, co se ostatním může zdát nemožné.

Datel

DATEL

„Jsem otevřený Božskému, přijímám jeho inspiraci a vytrvale pracuji“

Božská inspirace, otevřenost vůči Duchu, vytrvalost při práci, vědomí Božskosti práce.

Delfín

DELFÍN

„Radostně si hraji, miluji vše bezpodmínečnou láskou a nabízím lásku a soucit sobě i ostatním“

Jako velký učitel síly hravosti a bezpodmínečné lásky dává nejen pocit radosti, smích a potěšení, ale také soucit s bolestí svou i ostatních. Prohlubuje sílu léčení a transformace dechem, vodou, láskou, radostí a meditací. Zlepšuje vybavování snů, duchovní vývoj a telepatickou komunikaci mezi člověkem a zvířaty.

Deňka

DEŇKA

„Jsem hravý, jako dítě, spontánní, prožívám svůj život s radostí“

Hravá spontánnost, dětská schopnost radovat se, dětská hra, prožívání života jako radostné hry.

Dešťovka

DEŠŤOVKA

„Moje mužská a ženská stránka je vyrovnaná a propojená, jsem hluboce zakotvený v Zemi“

Naprosté propojení mužského a ženského principu, být vyživován a spojen se Zemí, cestování temnotou.

Drozd

DROZD

„S láskou se vyživuji a pečuji o sebe. Vyživování a mateřskost k sobě samému“

Pomáhá vybudovat zdravé dospělé ego, podporuje schopnost být milujícím rodičem, život v rodinné harmonii a prožití života jako druhu služby. Pro uzemnění toho, co je v životě nové. Pomáhá vytvořit harmonii z chaosu a zotavit se z emocionálního traumatu. Posel jara, naděje a štěstí v nás samých.

Gazela

GAZELA

„Cítím se bezpečně se svou zranitelností, mám jasné a ostré vnímání“

Je nám oporou, když řešíme vlastní zranitelnost a také když se učíme rozpoznat sílu zdravé zranitelnosti. Pro pocit jistoty ve světě. Dává nám schopnost bystrého vnímání toho, co se děje kolem nás, a pomáhá nám rozvinout vysoce naladěný smysl pro pohotovost a uvědomění. Pro pohyb ve světě jemným, ale sebevědomým způsobem.

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo potřebují poznat a přijmout svou zranitelnost
 • pro ty, kdo mají strnulou osobnost, neumějí dělat kompromisy nebo chtějí ovládat
 • pro ty, kdo se cítí velmi zranitelní a potřebují získat pocit bezpečí ve světě
 • pro ty, kdo se pohybují nebo přímo žijí v nebezpečném prostředí
 • pro ty, kdo chtějí získat jasný pocit vnímání svého okolí
 • pro ty, kdo potřebují rozvinout schopnost rozeznat úmysly druhých
Gepard

GEPARD

„Pohybuji se svižně a dosahuji svých cílů s rychlostí, účinností a soustředěností“

Pro rychlé plnění úkolů, vysokou výkonnost a soustředěnost. Dává „skokový začátek“ těm, kdo se cítí uvázlí nebo zablokovaní. Posiluje nervový systém těch, kdo žijí rušným životem. Pomáhá rozpohybovat se poté, co bylo učiněno rozhodnutí. Pro toho, kdo chce efektivně využívat čas a své zdroje.

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo potřebují rychle dokončit své úkoly
 • pro ty, kterým chybí energie a nadšení
 • pro ty, kdo se cítí emocionálně uvízlí a potřebují skokový start
 • pro ty, kdo se cítí vysílení rychlým způsobem života
 • pro ty, kdo potřebují jednat rychle poté, co bylo učiněno rozhodnutí
 • pro ty, kdo potřebují efektivněji využívat svůj čas a energii
 • pro atlety, sprintery, běžce, plavce, lyžaře atp.
 • pro ty, kdo se cítí zpomalení nebo neschopní docílit pokroku
Gorila

GORILA

„Jsem maximálně silný, plný sebevědomí a důvěry“

Sebejisté vědomí sebe sama, sebeprojevení, nejvyšší síla, prosazení osobní síly, pevný postoj.

Had

HAD

„Prožívám a plně důvěřuji nejhlubším transformacím, probíhajícím v mém nitru“

Šamanský učitel. Podporuje iniciaci do nejhlubších, transpersonálních říší duše. Dává silnou podporu pro transformaci na nejhlubších úrovních. Pomáhá nám prohloubit a integrovat vlastní zkušenost archetypálních energií včetně Smrti a Znovuzrození. Pro probuzení nejhlubších mystérií Stvoření.

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo procházejí transformací na nejhlubších úrovních
 • pro ty, kdo se chtějí „svléknout z kůže“ a začít nanovo
 • pro ty, kdo procházejí obdobím velkých změn a transformace (např. ženy na začátku menopauzy, dospívající, ale také umírající)
 • pro ty, kdo jsou v pokročilém stádiu hlubokého emocionálního léčení a chtějí se vypořádat se svými stinnými stránkami
 • pro ty, kdo si přejí objevit hlubší úrovně své duchovní praxe.
Havran

HAVRAN

„Vím, že svět kolem mne je jen sen, a zůstávám v něm bdělý!“

Šamanský klid, osvícené vědomí, bytí mystériem, posvátný průvodce do šamanské říše.

Holubice

HOLUBICE

„Já jsem hluboký klid a mír“

Podporuje pocit míru, klidu a tichosti v srdci našeho života. Zklidňuje mysl a pomáhá nám prožít Boží slávu v přítomném okamžiku. Posiluje smysl pro Boha - Ženu a nebeská požehnání, dovoluje nám ctít a ocenit krásu jednoduchosti.

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo si přejí prohloubit prožitek klidu, ticha a míru
 • pro ty, kdo potřebují utišit mysl, aby mohli více vnímat přítomný okamžik
 • pro ty, kdo jsou ve velkém napětí a stresu
 • pro ty, kdo chtějí zjednodušit svůj život
 • pro ty, kdo mají konflikty s druhými
 • pro rodiny, aby se spojily v těžkých dobách.
Hroch

HROCH

„Jsem hluboce uzemněn, když přijímám a ctím své pocity a propojuji se s nimi“

Hluboce uzemňuje a výrazně nás podporuje při řešení starých emocionálních témat. Pomáhá těm, kdo se potřebují naučit prožívat své pocity. Podporuje vzájemně propojené zkušenosti fyzické a emocionální roviny života. Pro rozvoj duchovní stránky při současném hlubokém ukotvení ve fyzickém světě.

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo potřebují přijmout a pochopit své emoce
 • pro ty, kdo se brání svým pocitům a emocím obecně
 • pro ty, kdo potřebují vyřešit nějaké emocionální záležitosti, ale brání se udělat kroky k tomu, aby plně projevili své nejvnitřnější pocity
 • pro ty, kdo podstupují emocionální léčení a musejí se vypořádat se svými vzpomínkami
 • pro ty, kdo si chtějí vyvinout hlubší porozumění pro hlubiny svého podvědomí
Husa divoká

HUSA DIVOKÁ

„Prožívám život jako posvátný kruh a vím, kam směřuji“

Pomáhá spojit se s životem jako součástí posvátného kruhu. Podporuje nás v poznání, kam směřujeme, dává nám vždy pocit domova. Dává uvědomění Velkého Cyklu uvnitř i kolem nás, narození, smrti a znovuzrození. Podporuje ty, kteří ztratili cestu a přejí si najít svůj duchovní střed. Podporuje nás, abychom poznali, kdy máme vést a kdy máme hledat vedení a následovat.

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo si přejí propojit se hlouběji s posvátným kruhem a cykly života
 • pro ty, kdo potřebují najít svou cestu zpět ke svému duchovnímu vývoji
 • pro ty, kdo se chtějí více sladit se svými přirozenými a osobními cykly
 • pro ty, kdo si přejí posílit svou schopnost podporovat druhé a být také podporováni druhými
 • pro ty, kdo si přejí rozvinout své dovednosti flexibilního a interaktivního vůdcovství
 • pro ty, kdo často cestují na velké vzdálenosti, zejména letadlem
Chobotnice

CHOBOTNICE

„V míru proplouvám svými vnitřními hlubinami“

Dobrý pocit v hlubinách, ponoření se do vnitřní hlubiny, mírumilovnost, samota, kamufláž, omývání teplým mořem.

Jaguár

JAGUÁR

„Jsem v jednotě se světem přírody a srdce mého života zná duchovní jednotu“

Posiluje velké spojení se šamanskou silou a Duchem pralesa. Pro zažití hlubokého uzemnění a jednoty se světem přírody. Pro kultivaci hlubokého smyslu Duchovní Jednoty v srdci vlastního života.

Jestřáb

JESTŘÁB

„Vidím jasně a s hlubokým duchovním vhledem a vím přesně, kde jsem“

Dokonalá vize a absolutní jasnost, schopnost vidět a přesně vědět, kde se nacházíme, perspektiva, dokonalý zrak.

Jezevec

JEZEVEC

„Přijímám svůj hněv a vyjadřuji jej jasně a přiměřeně“

Dobrý pocit a pocit bezpečí i v hněvu, zdravé projevování hněvu, trpělivá sebeobrana.

Kachna divoká

KACHNA DIVOKÁ

„Jednám s dětským duchem, letím svým životem s pocitem štěstí a hluboké radosti“

Inspirovaný let a akce, jednání při zachování dětského ducha, prostá dětská radost, dělání věcí s radostí.

Kojot

KOJOT

„Směji se životu a neberu věci příliš vážně“

Šibalství, schopnost měnit tvář, převracení věcí vzhůru nohama, vysmívání se tomu, když někdo bere život příliš vážně.

Kolibřík

KOLIBŘÍK

„Cítím radost a lehkost, raduji se z daru života“

Posiluje pocity radosti, potěšení a oslavy daru bytí naživu. Pro „odlehčení.“ Pomáhá při jemném pročištění a odstraňuje zbytkové emoce. Pomáhá v čase fyzického cestování (cesty, změna domova či práce atp.). Přináší odvahu v situacích, kdy čelíme emocionálním výzvám, a dává povznášející podporu pro vyrovnání se s nevyřešenými záležitostmi z minulosti.

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo ztratili smysl pro radost ze života
 • pro ty, kdo potřebují odlehčit
 • pro ty, kdo potřebují podpořit při odstraňování emocionálních bloků a nedořešených záležitostí z minulosti
 • pro ty, kdo jsou v období přechodu, včetně těch, kteří cestují, mění zaměstnání, atp.
 • pro ty, kdo potřebují vyřešit témata bránící jim prožít skutečnou radost
Komár

KOMÁR

„Naslouchám Bohu a zvuk je pro mne cestou k Božství“

Prapůvodní zvuk, Božský bzukot, spojení s Bohem skrze zvuk, zvuk jako cesta k Bohu.

Kosatka

KOSATKA

„Jsem zcela propojen s celým Kosmem“

Most do jiných světů, ztělesnění Vědomí Univerza, Moudrost Vesmíru.

Krocan divoký

KROCAN DIVOKÝ

„Žiji s vděčností za veškerou hojnost v mém životě a považuji život za Boží požehnání“

Vděčnost, hojnost, plnost a bohatost, úcta k životu jako k Božímu požehnání.

Kudlanka nábožná

KUDLANKA NÁBOŽNÁ

„Spojuji se s vyššími duchovními úrovněmi a dohlédnu až za hranice viditelného“

Spojení s vyššími duchovními říšemi, pohyb za hranice viditelného, oddanost Duchu.

Kůň divoký

KŮŇ DIVOKÝ

„Mé srdce je otevřené a propojené s ostatními, cítím fyzickou sílu, výdrž a moc“

Posiluje srdce, vyživuje smysl pro milující otevřenost, sounáležitost a propojení s druhými. Podporuje rozvoj prohlubujícího se sebeuvědomění, vyživující síly, vytrvalosti a síly v hloubce našeho srdce. Něžně otevírá srdeční čakru. Je oporou těm, kdo jsou sami, deprimováni a „ztratili srdce.“

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo si chtějí jemně otevřít srdeční čakru
 • pro ty, kdo potřebují rozvinout svou sebejistotu a pocit osobní síly
 • pro osamělé a deprimované
 • pro ty, kdo si potřebují vyléčit zlomené srdce
 • pro děti, které utrpěly emocionální zranění
 • pro ty, kdo se cítí osamoceně nebo izolovaně a potřebují se naučit propojení s druhými
Labuť

LABUŤ

„Já jsem Elegance. Uznávám svou dobrotu a krásu“

Pro zvýšení naší schopnosti poznat a přijmout vlastní dobrotu a krásu. Vyživuje smysl pro ladnost a učí nás vidět vše v zrcadle Božství. Zlepšuje sebeúctu. Pomáhá nám vidět to dobré i v druhých. Povzbuzuje nás, abychom prožívali život jako vzácný a posvátný dar. Vyživuje smysl pro krásno.

Doporučuje se:

 • pro lidi s nízkou sebeúctou
 • pro ty, kterým se nelíbí jejich tělo
 • pro ty, kdo stále odsuzují sebe i druhé
 • pro každého, kdo si přeje prohloubit prožitek sebe sama jako Božské bytosti
 • pro každého, kdo se chce naučit vidět druhé i svět kolem sebe jako zrcadlový odraz Boha
Lachtan

LACHTAN

„Elegantně a s lehkostí proplouvám životem, vynaložím úsilí a pak se odevzdám Bohu“

Velký učitel snadnosti a ne-námahy. Podporuje nás, abychom se naučili vyvinout úsilí a pak nechat věci přirozeně se vyvíjet. Učí nás proplouvat životem s elegancí a lehkostí. Je oporou těm, kdo se příliš snaží. Ulevuje tělu a podporuje pozitivní obraz o svém těle. Učí umění prostého Bytí. Vyživuje pocity sladkosti a nevinnosti a pomáhá nám zbavit se obav a užívat si života.

Doporučuje se:

 • workoholikům, kteří se potřebují naučit zpomalit, nechat věci plynout a důvěřovat Bohu
 • pro ty, kdo se příliš snaží
 • pro ty, kdo potřebují odlehčit a zbavit se svých obav
 • pro ty, kdo potřebují najít rovnováhu mezi úsilím a odevzdaností
 • pro ty, kdo si přejí vypěstovat smysl pro elegantní pohyb životem
 • pro ty, kterým chybí pozitivní přístup k svému tělu
 • pro ty, kdo se věnují aktivitám, při kterých je třeba elegance - např. pro tanečníky a atlety
Lední medvěd

LEDNÍ MEDVĚD

„Postupuji na své duchovní cestě s uzemněním a silou“

Podporuje člověka v pohybu vpřed hluboce uzemněným způsobem. Posiluje integraci, zakořenění a akci. Pro prohloubení naší zkušenosti uzemnění a síly při duchovním hledání a cestě.

Lenochod

LENOCHOD

„Zpomaluji, odpočívám a zklidňuji svou rozbouřenou mysl“

Zastavení, pomalý pohyb, odpočinek, zklidnění rychlé mysli, jednání s velkou péčí a důkladným rozmyslem.

Lev

LEV

„Plně prosazuji svou osobní autoritu a duchovní sílu, jsem beze strachu“

Pro prosazení naší nejhlubší osobní autority a duchovní síly. Posiluje smysl pro to mít se dobře a mít sílu, podporuje nás v propojení s vnitřními archetypy Krále a Královny. Pomáhá nám rozvíjet odvahu a čelit svým strachům. Vyživuje a zlepšuje sebedůvěru. Podporuje vůdcovství, schopnost dosahovat cílů a být úspěšný.

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo potřebují prosadit svou osobní autoritu a sílu
 • pro ty, kdo si přejí rozvinout pozornost vůči druhým
 • pro ty, kdo se bojí a chtějí být odvážní
 • pro ty, kdo se chtějí vypořádat se svým strachem a přejí si umět přiměřeně reagovat, když se cítí ohroženi nebo v nebezpečí
 • pro vedoucí nebo pro ty, kdo si přejí vést
Liška

LIŠKA

„Jsem chytrý a sebejistý při řešení složitostí života, nacházím svou vlastní životní cestu“

Podporuje rozvoj našeho nezávislého myšlení a důvěru ve vlastní rozhodnutí. Posiluje schopnost najít chytrá řešení ve složitých situacích. Pro rozbití společenského podmiňování a nalezení vlastní cesty. Pomáhá vidět do situací a činit moudrá rozhodnutí. Podporuje nás při prosazení vlastní autority.

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo se potřebují naučit nezávislému myšlení a získat důvěru ve svá rozhodnutí
 • pro ty, kdo hledají chytrá řešení svých problémů
 • pro ty, kdo potřebují prosadit svou osobní sílu a autoritu
 • pro ty, kdo se potřebují zbavit hraní podmíněných rolí a najít svou vlastní životní cestu
 • pro ty, kdo plánují a potřebují dělat moudrá rozhodnutí založená na dostatečných a úplných informacích.
Los americký

LOS AMERICKÝ

„Vidím jasně svou minulost, rozumím jí a chápu její úlohu v mém duchovním vývoji“

Moudrost geologického období, pozemská moudrost, porozumění osobní minulosti, jednoduchost.

Losos

LOSOS

„Vytrvale postupuji vpřed na své duchovní cestě Domů, k Bohu“

Kultivuje vnímání života jako cesty Domů, k Bohu. Pomáhá najít duchovní smysl a význam našeho života. Podporuje objevení a prohloubení zkušenosti naší duchovní cesty. Pro vytrvalý pohyb vpřed vstříc našemu osudu při zachování důvěry v to, co nás čeká v neznámu. Pro odevzdání se duchovnímu mystériu života.

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo postrádají chápání života jako duchovní cesty
 • pro ty, kdo se potřebují naučit důvěřovat životu jako duchovnímu procesu
 • pro ty, kdo se potřebují naučit odevzdat se Bohu
 • pro ty, kdo se potřebují naučit být odolní
 • pro ty, kdo se na své duchovní cestě cítí zablokováni překážkami
 • pro ty, kdo touží poznat pocit smysluplnosti svého života
 • pro ty, kdo potřebují zlepšit pocit vděčnosti za všechno, co je součástí jejich duchovní cesty
 • pro posílení uvědomění, že jsme na cestě Domů, k Bohu
 • pro všechny, kdo jsou na duchovní cestě nebo putují na svatá místa
Medůza

MEDŮZA

„Jsem naprosto oddaný Bohu, nechávám vše volně plynout a nechávám se unášet tam, kde potřebuji být“

Jednota s oceánem, naprostá odevzdanost, schopnost nechat vše plynout, být součástí a plynout s proudem.

Medvěd

MEDVĚD

„Vstupuji do svého nitra s vhledem a uvědoměním, ctím svůj cyklus odpočinku a aktivity“

Pro hluboké spojení se silou a rytmy Země. Podporuje nás při vzniku idejí, plánů a snů a při jejich dovedení do zdárného konce. Pomáhá nám napojit se na sílu svého podvědomí. Podporuje nás v naladění se na vlastní přirozený cyklus odpočinku a aktivity. Kultivuje sílu, uzemnění a moc.

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo se potřebují naučit dívat se dovnitř sebe sama
 • pro ty, kdo chtějí rozvinout a prohloubit meditaci, intuici anebo práci se sny
 • pro ty, kdo cítí nesoulad mezi svými rytmy a přirozenými zemskými cykly
 • pro ty, kdo jsou ve fázi plánování nějakého projektu
 • pro ty, kdo jsou příliš extrovertní a potřebují začít vnímat také svůj vnitřní život
 • pro ty, kdo chtějí najít rovnováhu mezi svým rušným životem a obdobími klidu a odpočinku
Mlok

MLOK

„Jsem uzemněný a propojený se šamanskými mystérii znovuzrození a regenerace“

Pro spojení s mystérii Země. Pomáhá člověku cítit se uzemněný a najít sílu skrze spojení s mystérii transformace a regenerace. Pro objevení tajemství podzemí. Pro prohloubení prožitku přítomnosti a spojení se šamanskou silou, která je přítomna v srdci přítomného okamžiku.

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo chtějí prohloubit pochopení mystérií Země
 • pro ty, kdo procházejí procesem hlubokého emocionálního léčení
 • pro ty, kdo chtějí prohloubit svůj prožitek mystické povahy transformace prostřednictvím regenerace
 • pro ty, kdo se potřebují více uzemnit
 • pro ty, kdo chtějí prozkoumat povahu života v podsvětí
 • pro ty, kdo se necítí sami sebou
 • pro ty, kdo se chtějí spojit se šamanskou silou, která je k dispozici v srdci přítomného okamžiku
 • pro ty, kdo utrpěli ztrátu paže, nohy nebo jiné důležité části těla
Motýl

MOTÝL

„Oddávám se transformující a život proměňující síle Univerza, která proudí skrze mne“

Katalyzátor transformace. Podporuje nás v dobách emocionální a duchovní změny. Učí nechat odejít minulost, postupovat vpřed a důvěřovat ve schopnost větru nést nás. Podporuje pocit lehkosti, elegance a jemného plynutí v procesu dávání a přijímání. Vyživuje harmonickou rovnováhu mezi zranitelností a vnitřní silou.

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo se nacházejí v procesu velkých vnitřních nebo vnějších změn, např.:
  - změn ve vztazích, v manželství, v období kolem rozvodu atp.
  - změn týkajících se práce
  - změn bydliště
  - během menopauzy
  - léčení zranění z minulosti
  - děti a mládež v období vývoje
  - při umírání
  - v průběhu terapie
 • pro ty, kdo se brání změnám
 • pro ty, kdo se potřebují naučit, jak si dovolit být zranitelní
 • pro ty, kdo se potřebují naučit, jak se poddat a důvěřovat
 • pro ty, kdo si přejí oddat se pravdě a Božímu řízení.
Mravenec

MRAVENEC

„Neúnavně pracuji s velkou efektivností a pro dobro všech“

Neúnavná práce, úžasná produktivita, soustředěné jednání, úsilí, dělání, zázračná produktivita, služba komunitě.

Mýval

MÝVAL

„Odhaluji a přijímám skryté aspekty své osobnosti, vidím pravdu a vážím si různorodých aspektů svého Já“

Podporuje nás v odkrývání a přijímání skrytých aspektů našeho Já. Odhaluje Pravdu. Pro lehký a snadný pohyb mezi mnoha našimi rolemi (například matka, manželka, pracovnice, sestra, dcera, atd.). Pro radost z mnoha aspektů našeho Já a nalezení radosti z přechodu od jednoho aspektu k druhému.

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo musejí plnit v každodenním životě více rolí - pro snazší přechod z jedné role do druhé
 • pro ty, kdo potřebují poznat aspekty své osobnosti, které jim zatím nebyly zřejmé
 • pro ty, kdo chtějí rozvinout a užít si mnoho svých různých dimenzí
 • pro ty, kdo na sobě hluboce vnitřně pracují, aby odhalili motivace svého jednání
Netopýr

NETOPÝR

„S jistotou se pohybuji v temnotě a s láskou přijímám dary noci“

Pomáhá nám vidět a orientovat se v osobní temnotě. Dává důvěru pro řešení a léčení nedokončených témat. Pro respektování a rozpoznání Božského v našem stínu. Pomáhá nám vědět, kým jsme a kde jsme.

Orel

OREL

„Stoupám vzhůru s Velkým Duchem, jsem naplněn tvořivou inspirací a Božským Vedením“

Pro povznesení se nad pozemské záležitosti a získání jasného nadhledu. Pomáhá při překonání světského a vnímání nejhlubší pravdy skrývající se v situacích. Zlepšuje duchovní a tvořivé vize. Podporuje otevírání se Božskému a tvořivé inspiraci. Pro spojení s Velkých Duchem, spojení s Vyšším Já a Božím vedením.

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo hledají duchovní vedení
 • pro ty, kdo se cítí odpojeni od Ducha a kdo potřebují rozvinout svou spiritualitu
 • pro ty, kdo nedokáží vnímat život jako duchovní zkušenost
 • pro ty, kdo si přejí pohlédnout na svou situaci z jiné perspektivy a najít řešení
 • pro ty, kde si přejí vytvořit vizi nového podniku
 • pro ty, kdo trpí emocionální nebo fyzickou bolestí, aby zůstali otevření Bohu i během trápení
 • pro ty, kdo se vydali na duchovní pobyt o samotě, zkoušku dospělosti, nebo ty, kteří jsou na jiné duchovní cestě
ovce tlustorohá

OVCE TLUSTOROHÁ

„Prosazuji a projevuji svou vnitřní sílu“

Prosazení a vyjádření vnitřní síly a autority, zodpovědnosti. Elegance, velká moudrost.

Pakůň hřivnatý

PAKŮŇ HŘIVNATÝ

„Jsem šťastný ve skupinách stejně smýšlejících duší a cítím se doma na své cestě životem“

Cítit se dobře jako součást davu, cítit se doma na cestě životem, skupinová identita.

Pásovec

PÁSOVEC

„Jsem totálně chráněný, pohybuji se bezpečně a s jistotou“

Nejvyšší ochrana, pohyb s jistotou a v bezpečí, ochrana zdraví, schopnost otěhotnět.

Páv

PÁV

„Cítím se naplněný, úplný a celistvý takový, jaký jsem“

Vyživuje pocit plnosti, úplnosti a celistvosti ve svém Já. Pro prosazení vlastní autentičnosti a autority. Vynáší na povrch nejcelistvější Já. Zlepšuje důvěru a podporuje sebevědomí. Přináší duchovní hojnost a projevení vlastní krásy ve světě. Podporuje zkušenost archetypálních energií Krále a Královny.

Doporučuje se:

 • pro ty, kterým chybí sebeúcta
 • pro ty, kdo si přejí zažít pocit celistvosti a kompletnosti takoví, jací jsou
 • pro ty, kdo mají problém vážit si hojnosti, která už v jejich životě existuje
 • pro ty, kdo si přejí vytvořit a vnést do svého života více duchovní hojnosti
 • pro děti i dospělé, kteří hluboce trpěli
 • pro ty, kdo potřebují prosadit svá přirozená práva
Pavouk

PAVOUK

„Cítím se propojený a celistvý, když spřádám všechna vlákna svého vnitřního života“

Tento „spřadatel sítí“ nás učí vnitřnímu propojení a integraci, spojení s nejhlubší vnitřní moudrostí. Vyživuje smysl pro celistvost. Pomáhá nám opět pospojovat to, co v sobě cítíme jako oddělené. Dává pocit sounáležitosti, spojení a integrace na všech úrovních našeho bytí.

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo potřebují vyřešit vnitřní konflikty a rozpolcenost
 • pro ty, kdo mají mentální problémy
 • pro ty, kdo chtějí integrovat různé aspekty svého vnitřního i vnějšího života
 • pro ty, kdo mají příliš mnoho aktivit a zodpovědností
 • pro každého, kdo hledá svou rovnováhu
 • pro ty, kteří pracují na projektech, vyžadujících propojení různorodých součástí
 • pro ty, kteří chtějí vytvořit harmonii ve své komunitě
Plameňák

PLAMEŇÁK

„Ztělesňuji spojení Nebe a Země“

Ztělesněné spojení Nebe a Země, uzemnění Vyšších energií, duchovní rozvoj.

Psoun stepní

PSOUN STEPNÍ

„Jsem společenská bytost, která tvoří vztahy a spojuje se s druhými snadno a s radostí“

Spojování a vytváření vazeb s druhými, společenskost, zapojení a aktivita ve společenském životě.

Puma

PUMA

„Jdu životem vpřed se silou a s vědomím svého účelu, zůstávám pravdivý vůči sobě a naplňuji svůj plán“

Podporuje cílevědomé činy. Dává silnou oporu pro realizaci vlastních snů a vizí. Podporuje nás, abychom zůstali pravdiví vůči sobě samým bez ohledu na různé zmatky a změny. Dává schopnost stát si za svými slovy. Pomáhá zvládnout své strachy a rozvíjí sebedůvěru. Vyrovnává kvality síly a jemnosti v našem vlastním já.

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo potřebují odvahu, aby zůstali pravdiví sami k sobě bez ohledu na názory druhých
 • pro ty, kdo potřebují sílu a odvahu pokračovat dál i v těžkých dobách
 • pro ty, kdo jsou emocionálně nebo fyzicky oslabení
 • pro ty, kdo se potřebují naučit prosadit se a bojovat sami za sebe
 • pro ty, kdo zahajují nové projekty nebo uvádějí do praxe své plány
Racek mořský

RACEK MOŘSKÝ

„Prožívám život jako radostný den na pláži, kde je vše příjemné a snadné“

Radost z pláže, dobrý pocit na mořském břehu, prožívání života jako mořského vánku, štěstí z bytí naživu.

Rejnok

REJNOK

„Pohybuji se ladně a s nejvyšší efektivností, jsem naplněný mírem a pluji vpřed“

Elegantní pohyby, nejefektivnější akce, mír přítomného okamžiku, pohyb vpřed.

Rys červený

RYS ČERVENÝ

„Soustředím se s jasnou myslí v přítomném okamžiku a jsem otevřený duchovnímu vhledu“

Zaměření a jasnost mysli, duchovní jasnost, vědomí přítomného okamžiku, moudrost ztišeného vědomí.

Slon

SLON

„Jsem hluboce uzemněný a duchovně rozvinutý. Snadno komunikuji a naslouchám“

Pro pevné a hluboké uzemnění a duchovní rozvoj. Zlepšuje telepatickou komunikaci na dálku, pomáhá nám naslouchat druhým i sobě. Pro dobré zapamatování toho, co je důležité. Pro uznání své intuitivní ženské stránky a pro procítění Matky Země v její nezměrné velikosti. Posiluje naše vrozené vůdčí schopnosti, které usilují o blaho všech.

Doporučuje se:

 • těm, kdo potřebují být dokonale uzemněni
 • těm, kteří se chtějí duchovně vyvíjet, ale zůstat hluboce uzemněni
 • těm, kdo se potřebují naučit ctít ženskou stránku své osobnosti
 • pro ty, kdo se potřebují naučit naslouchat druhým
 • pro ty, kteří se potřebují naučit pamatovat si to důležité
 • pro ty, kteří mají vést, a pro rodiče
 • pro ty, kdo chtějí zůstat spojeni se svými milovanými, i když je dělí velká vzdálenost
Slunéčko sedmitečné

SLUNÉČKO SEDMITEČNÉ

„Vyvolávám a ztělesňuji duchovní vhledy“

Vyvolání a ztělesnění duchovního vhledu, duchovní stabilita, napojení a uzemnění Vyšších energií.

Sněžný leopard

SNĚŽNÝ LEOPARD

„Jsem spojený s duchovní silou hor a s duchovní moudrostí Východu“

Himalájská moudrost, duchovní vycentrovanost a napojení, tibetské vědomí, východní mysticismus.

Sokol

SOKOL

„Pohybuji se a jednám svižně, s úžasnou kontrolou a elegancí“

Rychlost, děsivá hbitost, rychlá a uzemněná akce, dokonalá kontrola, dokonalost pohybu.

Sova

SOVA

„Vidím skrze temnotu, vím, jednám z pozice své nejvyšší moudrosti“

Umožňuje přístup k využití naší nejvyšší moudrosti. Dává jasné vidění skrze vlastní temnotu. Pomáhá postavit se čelem k věcem, které vyžadují naši pozornost. Zlepšuje intuici a schopnost „vidět“ věci, které normálně vidět nejsou. Posiluje jasnost mysli, vidění pravdy v jádru situací a promlouvání soucitným hlasem z naší nejvyšší úrovně.

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo potřebují vidět pravdu za vnějšími okolnostmi a za vlastními omezujícími přesvědčeními
 • pro ty, kdo potřebují naslouchat své vnitřní moudrosti, když čelí nejistotě nebo zmatku
 • pro ty, kdo se potřebují naučit znát, ctít a mluvit svou vlastní pravdu
 • pro ty, kdo se potřebují naučit jednat s autoritami a říkat své názory
 • pro ty, kdo potřebují najít vlastní pravdu nezávisle na druhých
 • pro každého, kdo chce projasnit svou mysl
Srna

SRNA

„Jsem něžná a klidná bytost, jasně vnímám, co se děje kolem mne i ve mně“

Vhodná pro cílený pohyb, velké uvědomění a klid. Podporuje něžnost a mír. Zlepšuje schopnost rychle měnit směr bez ztráty vlastního středu. Prohlubuje uvědomění přítomného okamžiku. Dává jasné vidění toho, co se děje kolem nás a také uvnitř nás. Jemně a něžně rozvíjí odevzdanost, pokoru a důvěru.

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo jsou nadměrně agresivní, napjatí, nahněvaní nebo ve stresu
 • pro ty, kdo se potřebují naučit něze
 • pro ty, kdo se potřebují naučit jít po své cestě uvědoměle a s jasností
 • pro ty, kdo si přejí být si více vědomi toho, co se děje v jejich nitru
 • pro ty, kdo si přejí více si uvědomovat svět v jejich bezprostředním okolí
 • pro ty, kteří jsou zablokováni nevyřešenou hořkostí, hněvem nebo pomstychtivostí
Šimpanz

ŠIMPANZ

„Prožívám život v přítomném okamžiku s radostí, jednoduchostí, hravostí a zvídavostí“

Spojuje nás s jednoduchostí a radostí z bytí naživu. Vyživuje spojení s druhými a dává oporu těm, kdo se cítí společensky znevýhodnění nebo uzavření do sebe. Pomáhá nám plně přijímat sebe sama v celé naší lidskosti. Posiluje hravost, zvídavost, sebeprojevení. Podporuje smysl pro život v harmonické komunitě.

Doporučuje se:

 • těm, kdo se chtějí cítit pohodlně a přijímat sami sebe
 • těm, kdo nejsou v kontaktu sami se sebou na základní emocionální ani fyzické úrovni
 • pro ty, kdo berou život přehnaně vážně a kdo jsou přehnaně svázáni svou myslí
 • pro ty, kdo neumějí vycházet s ostatními
 • pro ty, kdo jsou k sobě velmi kritičtí a nedokážou přijmout své lidské slabosti
 • pro ty, kdo si chtějí vypěstovat větší hravost a zvídavost
 • pro ty, kdo potřebují rozvinout a projevit kvality, které odrážejí jejich pravé já, místo aby se stále snažili vyhovět druhým
 • pro ty, kdo se cítí znevýhodněni ve společnosti nebo nemají sebevědomí
 • pro ty, kdo si přejí poznat prosté bytí
 • pro ty, kteří se necítí dobře jako příslušníci lidské rasy.
Tchoř

TCHOŘ

„Chráním se a bráním se tím, že umím druhým stanovit jasné hranice a říct „ne,“ pokud je to třeba“

Dokonalá sebeobrana, nastavení hranic, skoncování s tím, co nás ohrožuje, posílení ochrany.

Tygr

TYGR

„Má mysl je klidná a tichá, kráčím po zemi vědom si své síly!“

Pro zklidnění mysli a vstoupení do čistého a přirozeného stavu vědomí a síly přítomného okamžiku. Podporuje nás, abychom se stali silnými a koncentrovanými. Vyživuje smysl pro duchovní sílu a mistrovství. Pěstuje neochvějnou mysl a jednání se silou a jasností z vlastní nejvyšší pozice. Inspiruje správné činy, když čelíme protichůdným nebo obtížným volbám.

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo se chtějí plně ponořit do síly Boží přítomnosti v přítomném okamžiku
 • pro ty, kterým chybí soustředění
 • pro emocionálně nebo fyzicky slabé
 • pro ty, kdo si přejí prohloubit svá duchovní cvičení s hlubokým vědomím přítomného okamžiku
 • pro ty, kdo chtějí kultivovat neochvějnou mysl
 • pro ty, kdo chtějí prohloubit pocit osobní síly
 • pro ty, kdo chtějí prohloubit své meditace
Vačice

VAČICE

„Vyživuji sám sebe, bráním a chráním mladší a slabší. Stejně tak chráním méně rozvinuté aspekty sebe sama“

Obrana a ochrana mláďat, mateřská síla, rodičovská oddanost a ochrana.

Vážka

VÁŽKA

„Dokážu prohlédnout skrze iluze, které mi brání prožívat mé nejhlubší spojení s Duchem“

Jako mistr v odkrývání iluzí podporuje člověka v cestování mezi dimenzemi, pomáhá otevírat duchovní energie. Pro relaxaci a prožití snové, prostorové, lehké energie. Pomáhá ve zklidnění a pohodlném odpočinku po namáhavých obdobích. Přináší opuštění minulosti a duchovní rozvoj.

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo chtějí prohlédnout skrze osobní iluze blokující jejich růst a vývoj
 • pro ty, kdo potřebují odpočívat a relaxovat
 • pro ty, kdo si přejí zažít lehkou a prostorovou energii, zejména v době odpočinku (víkendy, oslavy, koupání, atd.)
 • pro ty, kdo mají potíže se spaním
 • pro ty, kdo jsou napjatí a neklidní
Velryba

VELRYBA

„Jsem duchovně otevřený a spojuji se s vyššími úrovněmi vědomí za hranicí pozemského“

Pokročilá esence pro spojení s vyššími rovinami vědomí za pozemskou úrovní. Pro duchovní růst na nejhlubších úrovních. Zklidňuje a pročišťuje mysl a pomáhá spojit se s vyšší Inteligencí. Dává „větší obraz“ reality, jak může být vnímána z vyšších úrovní - na úrovních mezidruhového a mezigalaktického vědění a komunikace. Pro spojení s „věděním věků.“

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo chtějí vylepšit svůj duchovní vývoj na nejhlubších úrovních
 • pro ty, kdo se touží spojit s univerzální moudrostí
 • pro ty, kdo si přejí cestovat za pozemskou rovinu a napojit se na moudrost minulosti, přítomnosti a budoucnosti
 • pro duchovní hledající
 • pro hluboce trpící, kteří potřebují rozšířit své vnímání reality
 • pro ty, kdo si přejí prohloubit své poznání vyšších úrovní
 • pro ty, kdo chtějí vnímat velký obraz reality
Veverka

VEVERKA

„Moje práce je mi hrou, všechny úkoly prožívám jako radostnou zkušenost“

Podporuje člověka v nalezení dynamického spojení práce a hry. Zvyšuje uvědomění vlastního vnitřního dítěte plného života a učí přetížené lidi prožívat svou práci jako hru. Mění jakýkoliv úkol v příjemnou hru. Zlepšuje schopnost shromažďovat a uchovávat zdroje. Pomáhá plánovat a šetřit pro budoucnost.

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo ve svém životě potřebují propojit práci a hravost
 • pro workoholiky
 • pro ty, kdo mají finanční problémy
 • pro každého, kdo si chce v životě více hrát
 • pro ty, kteří se potřebují naučit šetřit peníze nebo jiné zdroje
 • pro ty, kdo jsou hodně zaměstnaní a už si neumějí užívat svůj aktivní život
Vlk

VLK

„Jsem propojen s ostatními, udržuji si zdravé osobní hranice a oslavuji žití v celistvosti, síle a vytrvalosti“

Podporuje uzemnění a posiluje pocit Boží přítomnosti. Dává nám přístup ke schopnosti poznat svou pravdu. Pomáhá při urovnání vztahů a nastavení zdravých hranic mezi námi a ostatními. Posiluje laskavost a pocit sounáležitosti s komunitou. Podporuje správné činy. Kultivuje radostného ducha, sílu charakteru a integritu. Ctí celoživotní úsilí.

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo se neumějí bavit nebo mají potíže ve společnosti
 • pro ty, kdo se bojí navazovat vztahy
 • pro děti i dospělé, kteří mají sociální problémy
 • pro ty, kdo se potřebují naučit vymezit si osobní hranice
 • pro ty, kdo se bojí ztráty individuality ve skupině
 • pro ty, kdo potřebují rozvinout svou integritu
Volavka velká

VOLAVKA VELKÁ

„Jsem v klidu, v míru a v jednotě s Bohem“

Klid a mír, duchovní napojení, uzemněná komunikace s Bohem.

Vrabec

VRABEC

„Nemám strach, jsem naplněn mírem a štěstím“

Sladkost a něžnost, mírumilovná radost, bezstarostnost, vědění, že všechno bude v pořádku.

Vrána

VRÁNA

„Pohybuji se mezi dimenzemi a otevírám se šamanskému mystériu Univerza“

Šamanský učitel. Podporuje nás v nalézání a zdokonalování naší šamanské síly. Pomáhá nám vidět hluboko do podstaty reality. Podporuje rozvoj a prosazení naší hluboké intuitivní schopnosti. Pomáhá objevovat lekce paradoxů v našem životě. Pro pohyb mezi různými rovinami, pronikání za iluzi. „Otevři oči, otevři oči, nic není takové, jak to vypadá.“

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo si přejí napojit se a zdokonalit se ve své intuici
 • pro ty, kdo chtějí rozvinout šamanský pohled na realitu, ve které je vše živé i neživé považováno za žijící
 • pro ty, kdo se chtějí naučit vidět za hranice každodenní reality
 • pro ty, kdo cítí neznámé spirituální volání a kdo se je učí následovat
 • pro ty, kdo si přejí cestovat mezi dimenzemi a kdo chtějí prohlédnout skrze nejvyšší iluzi, že fyzický a duchovní svět je oddělený
Vydra

VYDRA

„Hraji si jako dítě, život je radostná a zábavná hra“

Pomáhá nám najít v sobě hravé dítě. Udržuje nás v lehkosti a hravosti, i když řešíme vážné záležitosti. Podporuje projevení smyslu pro humor a smích. Vyživuje schopnost nebrat život příliš vážně. Vyzývá nás k prožívání života jako radostné a zábavné hry. Zvyšuje pocit svobody, lehkosti a radosti z bytí naživu.

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo chtějí prožívat více hravé radosti
 • pro ty, kdo jsou přepracovaní a potřebují se naučit odlehčit a hrát si
 • pro ty, kdo jsou deprimovaní nebo trpí chronickými obavami
 • pro ty, kdo se potřebují naučit, že život nemusí být těžký
 • pro děti vystavené rozvodovým traumatům
 • pro ty, kdo se potřebují naučit vystoupit z obtížných situací a snížit svůj emocionální náboj
 • pro ty, kdo jsou v pokročilém stádiu utrpení
Zajíc

ZAJÍC

„Prožívám hojnost na všech úrovních života s tvořivostí a důvěrou“

Podporuje vytváření hojnosti na všech úrovních našeho života. Podporuje a zlepšuje vrozenou tvořivost. Posiluje důvěru v naši schopnost tvořit život svých snů. Pomáhá nám čelit spoustě změn a aktivit v rušných obdobích. Podporuje tvořivost a projevení ve všech aspektech života.

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo si přejí probudit svou tvořivost a schopnost prožít život svých snů
 • pro ty, kdo chtějí vytvořit hojnost ve vztazích a financích
 • pro ty, kdo se připravují na početí dítěte
 • pro ty, kdo si přejí zlepšit své přirozené tvořivé schopnosti
 • pro ty, kterým chybí pocit, že si dokážou vytvořit hodnotný život
 • pro ty, kteří mají nedostatek peněz nebo prázdno v duši
 • pro ty, kterým chybí tvořivost nebo schopnost seberealizace
Zebra

ZEBRA

„Cítím se celistvý a vyrovnaný, zbavuji se černobílého myšlení“

Pro poznání mocného spojení protikladů v sobě samém. Pomáhá nám dostat se za hranici černobílého myšlení a zbavit se projekcí. Pro vidění skutečné pravdy za tím, co může na první pohled vypadat maskovaně nebo skrytě. Pomáhá nám zachovat si svou individualitu ve skupině. Vyživuje smysl pro komunitu, pospolitost a spolupráci.

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo si přejí sjednotit v sobě protiklady
 • pro ty, kdo chtějí překonat černobílé vidění a myšlení a prožívat hlubší pravdu
 • pro ty, kdo si potřebují uvědomit a opustit své projekce a dokázat vidět pravdu za tím, co zůstává na první pohled skryté
 • pro ty, kdo si přejí prohloubit spojení duchovního a fyzického světa a pochopit, že tyto dva světy tvoří neoddělitelný celek
 • pro ty, kdo hledají harmonii ve skupině
 • pro ty, kdo si přejí zachovat svou individualitu při skupinových akcích
 • pro ty, kdo se chtějí naučit odevzdat se, nechat odplynout ego a žít hlubší duchovní cestu
Žába

ŽÁBA

„Prožívám každý den jako zázrak, přijímám změny jako konstantu svého života“

Pomáhá nám prožít každý den jako zázrak, vnímat s důvěrou život jako zázračný transformační proces. Dává sílu a jistotu těm, kteří prodělávají dlouhodobé emocionální a duchovní změny. Rozvíjí přizpůsobivost změnám a transformacím jako trvalé součásti našeho života.

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo se potřebují naučit přijímat změny a transformaci
 • pro ty, kdo chtějí vyvinout své vnímání života jako zázračné zkušenosti
 • pro ty, kdo jsou zklamáni každodenními starostmi a chtějí se probudit do zázraku života
 • pro ty, kdo potřebují sílu a jistotu v obdobích hlubokých emocionálních a duchovních změn
 • pro ty, kdo se potřebují naučit přijmout to, že jedinou konstantou života je změna
Želva

ŽELVA

„Jsem v bezpečí, uzemněný a chráněný“

Pro prožití hlubokého uzemnění a jednoty se Zemí. Dává emocionální a duchovní ochranu, pomáhá cítit se bezpečně i ve složitých situacích a prostředích. Podporuje zaměření se na přítomný okamžik a péči o záležitosti, které je třeba řešit. Pomáhá nám zpomalit a vážit si přítomnosti. Dává oporu osamělým.

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo potřebují emocionální nebo psychickou ochranu ve složitých situacích
 • pro ty, kdo se cítí zranitelní při kontaktu s určitými jedinci nebo s lidmi vůbec
 • pro ty, kdo se potřebují lépe uzemnit
 • pro ty, kdo se cítí odpojení od Země
 • pro ty, kdo se potřebují naučit zpomalit a vážit si přítomného okamžiku
Žirafa

ŽIRAFA

„Vidím svůj život z uzemněné, jasné a vysoké perspektivy“

Pro rozvinutí schopnosti vidět „terén svého života“ z vyšší, jasné a při tom uzemněné perspektivy. Zlepšuje duchovní rozvoj a vizi, současně s tím nás však podporuje v tom, abychom vše zažívali z dobře uzemněného středu. Podporuje nás ve vyhledávání blaha a „natahování krku“ pro dobro druhých.

Doporučuje se:

 • pro ty, kdo potřebují získat nadhled nad svým životem
 • pro ty, kdo chtějí rozvinout svou schopnost duchovních vizí a duchovního růstu
 • pro ty, kdo se příliš soustředí na věci, které nejsou důležité
 • pro ty, kdo zodpovídají za dohled na druhé (rodiče, pečovatelky, nadřízení, atd.)
 • pro ty, kdo si přejí kriticky zhodnotit svůj život
 • pro ty, kdo se chtějí povznést nad každodenní záležitosti a vnímat jasně své okolí
 • pro ty, kteří mají problémy se sebevědomím proto, že jsou vysocí