• ÚVOD
  • AKTUALITY
  • O MNĚ
  • CO NABÍZÍM
  • SEMINÁŘE
  • LABYRINT
  • KONTAKT

AKTUALITY

1.11.2016 MARIE Z MAGDALY A ŽENY V ŽIVOTĚ JEŽÍŠE

Nově doplněná a vydaná kniha autorky RNDr. et Mgr. Hany Blochové - Rosy de Sar, pojednává o ženách apoštolkách, provázejících Ježíše. Nádherný dárek pro ty, koho zajímá role ženského principu v historii starověku i mladého křesťanství, černé madony aj.

V apokryfním Filipovu evangeliu se píše, že Ježíše životem stále provázely tři Marie – jeho matka, sestra a snoubenka. I když se tento text jeví jako symbolický, jedná se o reálné postavy jeho matky Marie, nevlastní sestry a manželky Marie z Betánie a svobodné kněžky Marie Magdalény. Pod křížem byly i další mu blízké ženy, a to Marie Jakubova a jeho přítelkyně královská Salomé, Herodova dcera a významná podporovatelka Ježíšova hnutí, matka Marty a Lazara. Kniha je věnována hlavně duchovnímu odkazu Marie Magdalény – apoštolky Východu a Ježíšovy prvorozené dcery Marie Salomé – apoštolky Západu. Sleduje také odkaz dvanácti apoštolek Ježíše, jejichž rody se zasloužily o šíření původního křesťanství v Evropě.

Rozhovor s Rosou de Sar o knize:

vyšlo v časopise Cez Okno

Umelecké meno je vo svete umenia bežné. Verím však, že to Vaše má ešte jeden, hlbší význam. Ak to nie je príliš intímne, čo vyjadruje?

Jméno Rosa de Sar mi bylo „přiděleno“ po návštěvě románského kláštera označeného za „Království Sar“, který se nachází ve španělském – galicijském městě Santiago de Compostela u řeky Sar. Toto poutní místo bylo pro starobylou poutnickou „Cestu hvězdy“ (až později křesťany nazvanou Svatojakubská poutnická cesta) velmi důležité a předpokládám, že s ním byla spojena i významná starověká ženská svatyně, k níž již ve starověku směřovali poutníci (hvězda byla symbolem starověkých bohyní). Pobývala zde asi i Ježíšova manželka s dcerou Sárou a další blízcí příbuzní po odchodu z Jeruzaléma. Slovo „sar“ znamená ve španělštině také „úponek vinné révy“, čímž se též nepřímo poukazuje na jednu větev Ježíšova rodokmene. Slovo „rosa“ má mnoho významů vztahujících se k tématu mé knihy, např. rosa = růže jako ženský mariánský princip nebo terra rosa = červená země, která se nachází v oblasti Španělska, kde působili první křesťané. Existují i další důležité důvody vzniku mého pseudonymu, ale ty už nebudu prozrazovat. Symbolicky mi říkají „Růže z království Sar“.

Vaša kniha „Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše“ je naozaj ojedinelým počinom. Úprimná a fundovaná obhajoba ženského princípu v pôvodnom kresťanstve je ešte i dnes vzácna a Vám sa podarilo vyvarovať tomu, aby kniha bola iba zoskupením už publikovaných poznatkov v inom poradí. Kde tkvie tajomstvo úspechu?

Rozhodla jsem se postupně prověřit hlavní informace o událostech v životě Ježíše i žen v jeho okruhu, které do té doby byly nově rozšířeny a popularizovány. Znala jsem Gardnerovu knihu „Svatý Grál“, která mi ve své době učarovala, samozřejmě jsem také četla román „Šifra mistra Leonarda“ a mnoho dalších knih, které na toto dílo navázaly. Navštívila jsem proto i důležitá místa v Evropě, Africe i Asii, kde se mnohé historické události odehrály, a jejich energetické „ulpění“ zde mi tak umožnilo hlubší „vhled“ do minulosti. Pomocí „autoregrese“ jsem prověřovala dějinné události a z nich pak skládala „příběh“ své knihy. Obdobným způsobem jsem prověřovala i zápisy evangelií, apokryfních textů a legend.

Váš literárny prístup možno plným právom nazvať bádateľským. Akiste ste navštívila mnoho miest spájajúcich sa s témou knihy. Ktoré z nich na Vás najviac zapôsobili?

Ve spojitosti se vznikem své knihy jsem navštívila společně s nakladatelem Milanem Šimonem Turecko, Francii, Španělsko, sama jsem zavítala také do Egypta. Mocně na mě zapůsobily ruiny maloasijských starověkých řeckých měst v Turecku, a to hlavně Efesos, Milétos, Didyma a také jihoturecká oblast Olympu a Arkádie. Nejsilnějším energetickým místem byl pro mě raně křesťanský kostelík na kopci nad Efesem, kam se dnes sjíždějí poutníci z celého světa k domnělému místu dožití Panny Marie. Ověřila jsem si však, že toto místo přímo nesouvisí s Pannou Marií, ale s velekněžkou Salomé, významnou duchovní učitelkou, která sehrála důležitou roli nejen v životě Ježíše, ale i jeho starších vrstevníků, jako např. i Marie z Magdaly.

Energeticky silná místa jsme navštívili také ve Francii, jako např. poutní místo Marie Magdalény v masivu St-Baume nebo románský kostel na náhorní planině v Aubrac, které byly původně svatyněmi starověké horské bohyně Kybelé. Ve Španělsku na mě zapůsobily hlavně románské kláštery a kostely v Pyrenejích, z nichž mnohé dodnes uchovávají sochy Černých madon. Zásadním místem při badatelské pouti byl pro mě již zmíněný klášterní komplex „království Sar“.

Hovorí sa, že každé posvätné miesto má pripravené určité posolstvo, častokrát originálne vždy pre konkrétneho človeka. Je to veľmi osobné, no ak sa to tak dá povedať, Genius loci ktorého miesta Vám najviac „učaroval“?

Možná to je i pravda, protože mnohá místa mi „svěřila“ svá poselství či tajemství a zatím nevím o nikom dalším, kdo by byl stejně jako já „obdarován“. Nemohu jednoznačně určit místo, které by mi nejvíce učarovalo. Těch úžasných lokalit, které jsme navštívili, je celá řada – některé jsem vyjmenovala již v předešlé odpovědi. Snad bych ještě doplnila pyramidy v Gize, chrám v Karnaku, Údolí králů, kláštery ve francouzském Languedoku a Provence, španělské kostely na cestě do Santiaga de Compostela i mnoho dalších míst v Turecku. Těžko se vybírá…

Určite ste počas písania knihy absolvovala množstvo konzultácií so svojimi spolupracovníkmi. Ak by ste mali menovať len jediného, kto Vám najviac pomohol, kto by to bol a prečo?

Mnoho autentických pramenů neexistuje. Důvěřovala svému více svému vyššímu vedení, vhledu i osobně získaným poznatkům, a proto jsem kupodivu příliš mnoho konzultací nepodnikla. Ale samozřejmě jsem si vždy po určité době ověřovala některé sporné výstupy se dvěma mystiky, kteří nechtějí být jmenováni. Důležité však pro mě byly pravidelné debaty s nakladatelem Milanem Šimonem v době vzniku knihy, díky nimž se mi otevíraly nové možnosti zpracování a rodily se i nové výklady a spojení. Byla jsem jím také upozorněna na mnoho důležitých momentů. Velkou oporou mi byla samozřejmě také odborná literatura, která naštěstí v současné době k danému tématu vychází v hojném počtu.

Máte rozsiahle akademické vzdelanie a umelecké talenty – pomohol Vám tento fakt, alebo ste ho v niektorých prípadoch pociťovala skôr ako čosi limitujúce?

Vzdělání mi pomohlo ve způsobu zpracování textu knihy – dá se říci, že jsem zvolila určitou populárně-vědeckou metodu, kdy jsem uvedla své poznatky a současně ctila původní a citovala cizí prameny. Za každou cenu jsem se chtěla vyvarovat „omílání staletých pravd“ nebo uvedení nových neověřených poznatků, které veřejnost přijala spíše jako senzaci. Umělecko-historické vzdělání mi umožnilo nacházet odpovědi i v uměleckých dílech nebo ve filosofických a historických textech. „Své talenty“ jsem uplatnila při grafickém zpracování obálky knihy i při výběru vhodných fotografií do textu i obrazové přílohy. Původně jsem chtěla zapojit i hudbu – plánovala jsem do knihy vložit své CD se středověkou hudbou z poutnické cesty do Santiaga de Compostela. Nakonec od toho nakladatelství upustilo.

V Predhovore knihy uvádzate, že ešte pred jej dokončením došlo k potvrdeniu mnohých Vašich predpokladov a hypotéz. Môžete ich tu spomenúť podrobnejšie?

Největší radost jsem měla z vydání knihy Tau Malachiho „Svatá nevěsta“, kde jsem nalezla některá stvrzení mých „výzkumů“ o roli několika významných žen se jménem Salomé v době Ježíšově, i když zde pouze v symbolické rovině.

Ktorá historická osobnosť spomenutá v knihe Vás počas štádia získavania informácií a údajov „najviac prekvapila“?

Nejsilněji na mě kromě Ježíše zapůsobila postava apoštola Filipa a duchovního učitele Šimona Mága, původně zvaného pro své velké činy Magnus. Z žen mě nejvíce překvapila velekněžka Salomé a Marie Salomé mladší, Ježíšova žena a hlavní autorka tzv. Janova evangelia. O duchovní velikosti Marie z Magdaly jsem mnohé tušila již dříve.

Plánujete sa knižne podeliť o niektoré ďalšie nečakané odhalenia?

Ráda bych v brzké době dopsala knihu „Boj o Mesiáše“, která se bude mj. zabývat i historickými snahami různých mocenských skupin „dodat“ světu Mesiáše. Toto téma je totiž živé již od dob starověkého Egypta.

Ak by ste mali jedinou vetou vyjadriť, o čom Vaša kniha je, čo by ste odkázali jej budúcim čitateľom?

To nebude jednoduché – téma mé knihy je velmi široké. Jedním z mých hlavních cílů bylo poukázat na význam ženského principu nejen ve starověku, ale i ve vznikajícím křesťanství. Na důležitou roli žen v okruhu Ježíše i na raně křesťanské duchovní učitelky a kněžky se totiž za staletí nějak pozapomnělo… Knihu bych asi také doporučila všem novodobým poutníkům do Santiaga de Compostela, aby si připomenuli, že tato pouť vede přes významné starověké ženské svatyně, jejichž silná zemská energie má dodnes transformační charakter. Připomínkou toho jsou dnes již jen sochy středověkých černých madon.

Recenze webmagazín Rozhledna:

Nakladatelství Onyx vydalo v roce 2010 novinku české autorky píšící pod pseudonymem Rosa de Sar s názvem Mesiáš. Této knize předcházel v roce 2007 titul Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše. Jelikož obě knihy spolu nejen námětově úzce souvisejí, je dobré k bližšímu seznámení sáhnout po obojím. A jak začít? Určitě nejlépe Marií z Magdaly. Otevírám knihu s příslibem rozluštění tajemství, doplněnou pro ilustraci černobílými fotografiemi, příjemně provázejícími psané slovo. Už na první pohled zaujme přehledné třídění do kapitol pod příznačnými názvy jako Jednota mužského a ženského principu, Egypt zdrojem moudrosti a další. Pro mnohé možná překvapující, neboť zavání možností jiného pohledu, než na jaký jsme si zvykli. Přestože doba kráčí v oblasti historického poznávání mílovými kroky, někde se jakoby zastavila. Lépe je snad říci musela se zastavit. Z mnoha důvodů. Dogmata stanovená různými institucemi, stojatost myšlení lidí, nechuť jít v boji hlavou proti zdi a v neposlední řadě to nejsilnější – víra v zažité, staletí opakované, víra ve stabilitu jako ke kmeni života. Bez ní je pro mnohé opravdu těžké bytí.

A tak jasně překvapí ten, kdo se pouští na tenkém ledě do boje. A kdo by hledal ve zbroji rytířské muže, ten se spletl!

Za veliký klad v této knize považuji nejen námět, ale i její historickou odbornost a pečlivost, s jakou k jednotlivým tématům přistupuje. Doplňuje naše vědomosti z několika pohledů, jasně nám ukazuje možnosti výkladu a přitom nezastírá, kolik je různorodých cest v našem poznání i kolik je možných výkladů. Nic není dogma, neměnné, vytržené ze souvislostí. Každý čtenář se musí řídit vlastním uvážením a postupně dojdeme ke stejnému výsledku. Totiž že historie jako taková není nikdy s uzavřeným koncem. Vždy, když si můžeme být něčím jisti, přijde okamžik, který celou tu „pravdu“ obrátí naruby a my můžeme pátrat znovu. To je na tom nejkrásnější.

Za obzvlášť zdařilé považuji kapitoly “Egypt zdrojem moudrosti” a “Marie a Svatý grál, alchymické výklady mýtů”. Tu první pro jasnou koncepci výkladu všech nejstarších kořenů křesťanství, konkrétní ukázky spojitosti všech starých náboženských kultů a vytyčení místa ženy v nich. Druhou pro schopnost bez bázně a hany mluvit o zapovězeném. Svatý grál jako plodné lůno Mariino, samozřejmě v symbolickém významu, jako univerzální panenské ženství, jistě více než zajímavá myšlenka duchovního pojetí tohoto tajemstvími obestřeného námětu. To je malá ochutnávka z představované knihy.

Jenom drobná výtka na konec. Mnohdy jsou v knize užívána přetížená souvětí, jež sama o sobě i v méně náročném textu kladou velké nároky na čtenáře. Komplikace v pochopení mohou nastat i v případě nesprávného užití interpunkce, které místy bohužel najdeme.

Ovšem to nic nemění na tom, že uvedený knižní titul patří v poslední době v této oblasti jistě k jednomu z nejzajímavějších a právem si zaslouží pozornost vnímavého čtenáře.

 

Veškeré materiály byly použity z webových stránek autorky knihy Rosy de Sar www.sar-blochova.cz