• ÚVOD
  • AKTUALITY
  • O MNĚ
  • CO NABÍZÍM
  • SEMINÁŘE
  • LABYRINT
  • KONTAKT

Jihočeské esence

JIHOČESKÉ KVĚTOVÉ ESENCE

 

Broskev Hrušeň Narcis Pryskyřník Slunečnice
Brutnák lékařský Jabloň Ostálka Rajče Třezalka
Černohlávek Jestřábník oranžový Ostružiník Řebříček bílý Vratič
Česnáček Kopretina Pampeliška Řebříček růžový Zlatobýl
Divizna Lichořeřišnice Petrklíč Sedmikráska obecná Zvonek rozkladitý

 

Broskev

Broskev

„Jsem nezávislý“

Pro nesobectví, rozšiřuje náš smysl pro naplnění a pochopení vůči potřebám druhých tak, aby nás to nevyčerpávalo, ale spíše nabíjelo energií. Pro děti, které potřebují lépe vycházet se sourozenci a spolužáky. Pro ty, kdo jsou závislí na čemkoli.

Účinek: nesobecká pomoc druhým bez vyčerpání, lepší vztahy, nezávislost

Brutnák lékařský

Brutnák lékařský

„V srdci a mysli mám radost, odvahu a světlo“

Brutnák pomůže, máme-li v srdci velký zármutek, sklíčenost a tíhu. Dokáže prorazit tmou a objevit vnitřní světlo, které přinese oporu, optimismus a znovu nalezenou odvahu. Léčí zlomené srdce a dokáže nás povznést nad naše potíže.

Účinek: veselost, odvaha, lehkost, světlo, duchovní vzpruha

Černohlávek

Černohlávek

„Jednám energicky, s velkou sebedůvěrou a zodpovědností“

V jakékoliv situaci znovu nabíjí organismus léčivou silou z našeho nitra, takže nepotřebujeme tolik pomoci od ostatních. Když cítíme nezodpovědnost, závislost, chybějící energičnost. Přináší pocit zodpovědnosti za vlastní zdraví ve velmi obtížných životních situacích.

Účinek: vitalita, obnovení sil, omlazení, sebedůvěra.

Česnáček

Česnáček

„Jsem silný a zdravý“

Pro emotivní typy křehké konstituce s náchylností k infekcím a alergickým reakcím. Je-li organismus oslaben psychickou bolestí (například zármutkem), podpoří propojení srdce s obrannými mechanismy těla. Při špatné náladě, křehkosti, přecitlivělosti, slabosti, churavění, alergii.

Účinek: dobré zdraví, opora, síla, pružnost.

Divizna

Divizna

„Stojím si za svou pravdou, jsem bdělý a odvážný“

Přináší vnitřní světlo, je-li těžké zůstat ve shodě s vlastním svědomím (drobná nepoctivost v každodenních vztazích, i podvědomá, vyvolaná smlouváním se sebou samým). Vzbuzuje odvahu a sílu být sám k sobě upřímný, jít správnou životní cestou, stát za svými názory. Podporuje smysl pro individualitu tváří v tvář možné opozici. Učí nás stát za svými názory - nemusíme stále chtít vyhovět ostatním a tím jít proti sobě.

Účinek: přesvědčení, pevná morálka, orientace, jasná intuice, rozpoznávání, bdělost, vnitřní pravda.

Hrušeň

Hrušeň

„Jsem klid a mír“

Hruška je krizová esence pro případ nebezpečí, traumatu či krize v jakékoliv podobě – fyzické nebo emocionální. Pomáhá nervózním, hyperaktivním a neklidným dětem, učí je lépe naslouchat rodičům a učitelům.

Účinek: zklidnění, pocit míru v duši, překonání traumat, naslouchání

Jabloň

Jabloň

„Jsem vnitřně silný a klidný, beze strachu“

Pro klidnou jasnost a vnitřní sílu. Pomůže vám být „klidně aktivní a aktivně klidní“ uprostřed víru životních činností. Pro ty, kdo má tendenci pochybovat, bát se o své zdraví, pomáhá posilovat zdravé návyky. Chronické zdravotní problémy, slabá vůle.

Účinek: silná vůle, zdravé návyky, vnitřní síla

Jestřábník oranžový

Jestřábník oranžový

„Při své transformaci jsem uzemněný. V myšlení i činech pružně, vědomě a s energií kráčím vpřed“

Vše cizorodé rychle transformuje v čistší a vyšší energii. Předchází zahnízdění negativních emocí. Při léčbě šoku vrací organismu rovnováhu - čistí potlačené a blokované emoce. Vhodný při pocitu, že se nemůžeme hnout z místa a strnulosti. Pomáhá k seberealizaci, rozšíření vědomí a energie. Univerzální léčebná esence pro zvířata.

Účinek: uzemnění, pružnost, objektivita, chápání, transformace, expanze, energie.

Kopretina bílá

Kopretina

„Soustředím se a skládám detaily jako mozaiku do celku“

Když přemýšlíme o mnoha věcech najednou nebo se soustředíme na dílčí otázky. Z různých částí dá dohromady jednotný celek a obecnější rozhled. Roztěkanost, přílišná analytičnost a zapojení intelektu.

Účinek: syntéza, hlubší pohled, perspektiva, jednota.

Lichořeřišnice větší

Lichořeřišnice

„S klidem a odpočinek jdu k vitalitě a zdraví“

Pro suché intelektuální typy, unášené do říše abstrakcí, dál od citů, které by podle nich mohly oslabit organismus. Oživí mysl po intenzivním studiu. Posedlost prací, náruživost, vyčerpání, slabost, nerovnováha, starosti.

Účinek: klid, vitalita, rozjasnění, zdraví.

Narcis

Narcis

„Jsem jedinečný, vyrovnaný a naplněný, vážím si sám sebe“

Pokud Vám jednotlivé stránky vašeho nadání připadají bezvýznamné, pomůže ocenit jejich nesporné hodnoty, lépe porozumět sám sobě a více si sám sebe vážit. S pozitivním přístupem se vydáte svou jedinečnou cestou. Život rozkvete a srdce se znovu otevře ve své plnosti. Při depresi, sebezpytování, pocitu méněcennosti, stísněnosti. Pomoc při volbě povolání.

Účinek: očištění, vzpruha, radost, štěstí, naplnění, úcta k sobě, vyrovnanost.

Ostálka

Ostálka

„Jsem spontánní, veselý a hravý“

Jsme-li příliš vážní a máme nedostatek smyslu pro humor, přináší hravou radost a větší nadhled nad sebou samým. Nuda, vážnost, zakřiknutost.

Účinek: aktivita, humor, lehkost, spontánnost, hravost, veselost.

Ostružiník

Ostružiník

„Pozornost a energii zaměřuji na cíl, své nápady realizuji se silou vůle“

Máme-li hodně nápadů, ale chybí vůle je realizovat. Ostružiník dokáže soustředit sílu a energii, pomůže zaměřit veškerou pozornost na cíl a dosáhnout ho bez ztrácení se ve zmatku. Popírání, život v představách, nepohyblivost, setrvačnost.

Účinek: činorodost, hlubší pohled, tvorba, projev, motivace, stavba, cíl, vůle, uzemnění.

Pampeliška

Pampeliška

„Cítím harmonii, pohodu, jsem uvolněný a bez napětí“

Při stresujícím životním stylu pomůže uvolnit se a vyrovnat s každodenním životem. Časté problémy při stresu - svalová tenze, napětí, náruživost, úsilí, puntičkářství, nevyjádřené emoce.

Účinek: energie, vše jde bez námahy, uvolněnost, vyrovnanost, pohoda, odpočinek.

Petrklíč

Petrklíč

„Jsem v pohodě, vyživovaný a svěží“

Pokud život negativně ovlivňují potíže nebo traumata z dětství, můžeme cítit melancholii a nevysvětlitelnou tesknotu, depresi, zdrcenost. Petrklíč pomůže začít znovu, s čistou a neposkvrněnou duší i s lehčím přístupem k životu. Drtivé a tíživé pocity se šetrně odplavují, esence vyživuje a konejší naše vnitřní dítě.

Účinek: lehkost, měkkost, svěžest, očištění, výživa, pohoda.

Pryskyřník

Pryskyřník

„Jsem jedinečný, rovnocenný a celistvý takový, jaký jsem“

Chybějící sebeúcta a nespokojenost. Svým zlatým světlem protepluje a vyživuje celou bytost. Přináší pochopení toho, jak zvláštní a jedinečný je život, i když by se vám váš úděl zdá být sebeskromnější. Pomáhá těm, kdo mají tělesnou vadu, zejména dětem. Při závisti.

Účinek: uznání, radost, hojnost, hodnota, přínos, jedinečnost, osobitost.

Rajče

Rajče

„Jsem silný, vytrvalý, klidný a beze strachu“

Pro sílu a vytrvalost stát si za svými přesvědčeními. Proti strachu bez ohledu na jeho povahu, vážnost a délku trvání. Zbavení se závislostí. Pro děti, které trpí nočními můrami, jsou nervózní, neklidné nebo neochotné. Pro ty, kterým bylo ublíženo.

Účinek: klid, síla, vytrvalost, nezávislost

Bílý řebříček

Řebříček bílý

„Jsem v bezpečí, silný a chráněný před vlivy prostředí. Moje energie je stabilní“

Chrání auru před negativními vlivy prostředí (hluk, míhání světel, kouř, výpary z výfuků vozidel a průmyslu, ionizující záření z obrazovek). Tento povahový typ je citlivý na negativní atmosféru doma a pociťuje oslabující úbytek energie. Chrání léčitele a lidi na duchovní cestě. Vytváří štít světla, poskytující ochranu před činnostmi odebírajícími energii. Při alergiích, únavě, vyčerpání a negativních postojích.

Účinek: štít, ochrana, nezranitelnost, bezpečí, hranice, energie.

Růžový řebříček

Řebříček růžový

„Mám jasně stanovené hranice a nadhled, jsem objektivní a chráněný“

Přílišné vcítění do jiných a vstřebávání negativních emocí vyvolává citový zmatek. Nakonec je těžké odlišit vlastní emoce od cizích, a to vyčerpává. Esence posiluje a chrání auru - neocenitelné pro ty, kdo pracují s lidmi (i léčitelé). Vstřebávání, trávení, zaplétání se, únava.

Účinek: hranice, ochrana, bezpečí, soběstačnost, objektivita.

Sedmikráska obecná

Sedmikráska obecná

„Má láska je čistá a nezištná. Jsem spojen s mým původním domovem a naplněný klidem“

Pomáhá naplnit touhu po naší původní domovině a blízkém člověku. Opuštěný člověk velmi trpí a jeho touha po lásce je velká a cítí smutek v duši. Esence nás učí prostému bytí.

Účinek: nezištná a čistá láska, spojení s původní domovinou, prosté bytí.

Slunečnice

Slunečnice

„Prosazuji svoji autoritu, individualitu a osobní sílu“

Nedostatečně vyvinuté mužské stránky osobnosti. Při konfliktech s autoritami nebo dominantním rodičem. Slunečnice vyvažuje nadměrné nebo příliš málo vyvinuté ego a naplní je silami. Osobnost pak vyzařuje energii a jde za svým předurčeným cílem tak přirozeně, jako se slunečnice otáčí za sluncem.

Účinek: vřelost, vyzařování, pozitivita, činnost, soucit, individualita, víra, asertivita.

Třezalka

Třezalka

„Jsem uvolněný, beze strachu, silný a uzemněný. Jsem Světlo“

Pro přecitlivělé a zranitelné jedince, trpící alergiemi či obavami, náchylnými ke stresu nebo sezónním depresím. Posílí auru a podpoří sebedůvěru. Dětem uleví od nočního strachu a dodá pocit jistoty.

Účinek: síla, světlo, uvolněnost, zakořeněnost, uzemnění.

Vratič

Vratič

„Jsem cílevědomý, rozhodný a činorodý“

Při nedostatku motivace, váhavosti a malém smyslu pro vlastní osobnost je těžké vidět cestu vpřed. U stavů letargie, váhavosti, potlačování, lenosti, pomalém tempu a odkládání pomáhá najít ve vlastním nitru pevný bod, který přinese instinktivní smysl pro orientaci správným směrem a povzbudí k novým činům.

Účinek: rozhodnost, cílevědomost, čin, záměr, vyjádření.

Zlatobýl

Zlatobýl

„Jednám asertivně, mám sílu a moc nad svým životem“

Posiluje sebeúctu a smysl pro vlastní osobitost. Dodá odvahu prosazovat to, co v nitru považujete za správné, ocenit své vlastní znalosti, city a intuici. Pomůže žít v souladu s vlastní integritou, ne jen reagovat na cizí vlivy nebo se jim poddávat. Pomáhá při šikanování. Vhodná pro ty, kdo nedostávali v dětství otcovskou péči, uvízli ve výčitkách nebo dětinském vzdoru místo toho, aby se aktivně prosadili.

Účinek: integrita, sebeúcta, přirozená autorita, asertivita.

Zvonek rozkladitý

Zvonek rozkladitý

„S pokorou a vděčností chápu hluboký smysl událostí“

Zvonek pomáhá upevnit správné postoje člověka, překonat zlobu nebo výčitky, které mu brání vidět jeho život v celistvosti. Pomáhá vidět pravý smysl bytí a pochopit hluboký smysl událostí. Dává pocit vděčnosti za vše, co člověk mohl prožít, za každý okamžik jeho života. Uvědomujeme si vzrůstající pokoru v našem bytí, přijetí Boží vůle.

Esence podporuje člověka v důvěře, že nastávají lepší časy.