• ÚVOD
  • AKTUALITY
  • O MNĚ
  • CO NABÍZÍM
  • SEMINÁŘE
  • LABYRINT
  • KONTAKT

CO NABÍZÍM

Meridiánové masáže APM dle Willyho Penzela

 

 

Vážení klienti a zákazníci, Meridiánovým masážím APM se momentálně nevěnuji. Ráda Vám doporučím jiného terapeuta pracujícího s touto metodou nebo pomohu bylinkami a Bachovými či zvířecími esencemi (WEAE).

 

Willy Penzel převzal z východní medicíny hlavně učení o energii, čímž celý systém zjednodušil a učinil srozumitelným. Pracujeme-li pouze s body, je efekt rychlý, ale většinou krátkodobý. Penzel zastává názor, že nejdříve je vhodné připravit celý energetický oběh pomocí meridiánové  masáže a teprve pak systém doladit aplikací bodů (což už většinou není zapotřebí). Mudr. Šos uvádí, že masážemi meridiánů můžeme pomoci v těchto případech: onemocnění respiračních cest, oční onemocnění, onemocnění ústní dutiny, onemocnění gastrointestinálního traktu, neurologická a ortopedická onemocnění. 

Východní medicína nám tak dává do rukou prostředky na indikaci nerovnováhy orgánů ještě předtím, než se projeví zdravotními poruchami a nemocí. Vyrovnáním energií umožní tělu, aby se opět dostalo do rovnováhy. Tato fáze vzniku choroby je současnou medicínou nepostižitelná - ve většině případů umí zjistit až nemoc nebo stav těsně před jejím vypuknutím. Náprava je potom ale podstatně složitější a někdy nejde vůbec (např. cukrovka). je to jako ohýbání větvě vlivem zatížení až praskne. Pokud se podaří zatížení včas odstranit, větev se vyrovná sama.

Podívejte se na to, jak meridiánová masáž v krátkosti vypadá..

Existuje možnost měření pomocí přístroje ACUM (viz dále v textu), která Vám ukáže stav energie v meridiánech a dále zpřesní možnost masáže meridiánů APM. Spolupracuji s Ing. Miroslavou Zavoralovou, která body ACUMem změří a podle výsledku mohu zaměřit práci s meridiány (horní-dolní polovina těla, okruhy aj).

ACUM - digitální měření energie meridiánů

Východní medicína má mnoho diagnostických nástrojů k měření energetické nerovnováhy, kterou považuje za známku porušení zdraví. Západní medicína jí však stále zazlívá, že neexistuje možnost přesného posouzení, možnost opakovatelnosti výsledků a možnosti srovnání na úrovni studií typických pro západní medicínu.

V minulém století na základě nezávislých výzkumů německý lékař dr. Voll a japonští lékaři Kobei Akabane a Yoshio Nakatani potvrdili, že akupunkturní body a dráhy vedou elektřinu jinak než okolní tkáň a odchylky znamenají dysfunkci meridiánů
S rozvojem elektroniky vzniklo několik systémů, které zaznamenávají kožní odpor v akupunkturních bodech a nabízejí jejich počítačové zhodnocení. Bohužel většina systémů je zbytečně robustních a také drahých pro běžnou praxi. 
Acum je systém vyhledávače bodů – pera a softwaru. Program má moduly pro TCM a APM (Akupunkt-Massage nach W. Penzel) a jazykové moduly v angličtině a němčině. 


Nabízíme variabilitu již v samotném vyhledávání bodů. Vyhledávač akupunkturních bodů E-Acu pen nebo Medisanu můžeme použít zcela samostatně. Tyto jednoduché přístroje umí efektivně vyhledat na základě měření elektrického odporu akupunkturní body a ihned je začít stimulovat. 
Acum jde dále v tom, že tyto vyhledávače můžeme přes speciální převaděč připojit k počítači a námi vyvinutý software naměřené hodnoty převede do grafického zpracování. Zobrazí nám zaznamenané hodnoty všech meridiánů pravé i levé strany v pořadí, jak je východní medicína zařazuje do energetického oběhu. Máme možnost srovnat jinové a jangové meridiány a samozřejmě posoudit naměřené hodnoty v rámci systému pěti elementů s podrobným rozdělením na celkové hodnocení, ale i stranové a rozdělení na jinové a jangové elementy. V rámci hodnocení máme i jednoduché hodnocení dle zásad APM – dvojí a trojí dělení organismu.


Metoda je založena na měření elektrického odporu v některých významných akupunkturních bodech, jak již navrhli Voll, Akabane a Nakatani. Základní sadou bodů jsou terminální body na prstech rukou a nohou. Uvádí se jejich výhodnost při posouzení dlouhodobého stavu organismu. Druhou sadou bodů jsou body pramene jednotlivých meridiánů, o nichž se zase soudí, že jsou citlivé na akutní energetické změny. Jako třetí sadu bodů jsme zařadili body biorytmu ( home points, horary points), které ukazují citlivě na energetické odchylky, pokud má pacient potíže v určitých hodinách.


Acum nabízí dále na základě naměřených hodnot jednoduchá doporučení k ovlivnění energetické nerovnováhy. Zde samozřejmě je jedno, jakou metodu použijete (akupunkturu, akupresuru, masáže, baňkování, moxování aj.), ale že budeme vědět přesněji, co děláme. 
Poslední léta přinášejí v rámci vysvětlení východní medicíny mnoho zajímavých poznatků ( teorie přenosu informace pojivovou tkání, teorie tensegrity aj), objevují se již i první studie, které hodnotí rozdíly hodnot odporu v akupunkturních bodech dle věku, pohlaví, denní doby aj. Bude ale zapotřebí ještě mnoha studií, které budou výsledky ověřovat. Tisíciletí existence východní medicíny je však zárukou, že to nebude zbytečná námaha a energie vložená do výzkumu se vrátí v možnosti nabídnout široké veřejnosti široké empirické znalosti, nashromážděné Východem.
Použití Acumu samozřejmě předpokládá základní znalosti východní medicíny, které získáte v kurzech akupresury, akupunktury, v našich kurzech meridiánových masáží či jiných metodách využívajících pravidla východní medicíny. Předpokládáme i vzdělávací kurzy přímo pro Acum. 
Uvědomme si ale, že Acum slouží jen jako pomocník . Každý střípek do mozaiky stanovení diagnózy je užitečný. V rámci allopatické západní medicíny převládají sofistikované zobrazovací systémy (rtg. CT, MRI aj.) a rozsáhlé laboratorní vyšetřovací metody. Na druhou stranu ale víme, že mnoho potíží pacienta neumíme včas diagnostikovat nebo metody nejsou dostatečně citlivé a potom přijde vhod každý další diagnostický prostředek. Použijte vše, co znáte, co jste dosud používali k diagnostice, nezapomínejte na podrobnou anamnézu (stále platí, že dokonalé vyzpovídaní pacienta je základ našeho úspěchu, ať jste lékaři nebo léčitelé) a vyšetření. 
A Acum si k tomu přidejte. Dostanete objektivní záznam, který budete mít uschovaný. Můžete jej srovnávat při dalších vyšetřeních (najednou můžete srovnávat tři různá vyšetření), můžete jej kdykoliv vytisknout, předat pacientovi nebo i poslat svému kolegovi i emailem. Jsem přesvědčen, že pdobné záznamy jsou potřebné pro naši praxi, ale přivítají je i naši pacienti.
Zkušení akupunkturisté asi namítnou, že celý systém je pro začátečníky, ale dovolím si namítnout, že pokud chceme celou krásu čínské medicíny prosadit do pragmatické západní medicíny, musíme mít v rukou nástroj, který bude pracovat podobnými prostředky jako západní medicína ( např. ekg, eeg).
Acum je jednoduchý a určitě bude pro vás dobrým pomocníkem při práci. Samotné vyšetření trvá několik minut. Pokud již vlastníte E-Acu pen či Medisanu a máte zájem o celý systém Acum, jsme schopni váš přístroj upravit pro připojení k počítači. Podrobnější informace naleznete na stránkách www.acum.cz, kde si můžete i stáhnout demoverzi programu, abyste se seznámili blíže s možnostmi Acumu.

MUDr. Zdeněk Šos, Rehabilitační odd. Horšovský Týn

http://www.acum.cz/index.php/meni-a-poznatky

https://www.youtube.com/watch?v=fjJLXjqS_5k

Tento systém slouží jako pomocník při  posuzování energetického stavu lidského těla a při jeho ladění. ACU-M využívá zkušeností čínské medicíny a zároveň se orientuje i na metodiku, kterou v minulém století vypracoval Willy Penzel. Zařízení se skládá ze sondy, kterou lze využít i na samostatné měření a stimulaci akupunkturních bodů, z převodníku a programu.

acum_obal_orez inzeratACUM400

  • Metoda je založena na měření elektrického odporu v některých významných akupunkturních bodech a výsledky jsou na základě východní medicíny potom interpretovány v jednoduchých  grafech. Celý koncept vznikl v minulém století na základě nezávislých výzkumů německého lékaře dr. Volla  a  japonských lékařů Kobei Akabaneho a Yoshio Nakataniho. Uvedení autoři potvrdili, že akupunkturní body a dráhy vedou elektřinu jinak než okolní tkáň a odchylky znamenají dysfunkci meridiánů.
     
  • grafelementy Na základě uložených protokolů lze vyvolat řadu grafů zobrazujících stav meridiánů a 5ti elementů a jsou navržena energetická působení podle pravidel tradiční čínské medicíny na korekci nerovnováhy pomocí působení nas akupunkturní body nebo meridiány.

Veškeré použité informace jsou ze stránek www.reha-arnika.cz MUDr. Šose