• ÚVOD
  • AKTUALITY
  • O MNĚ
  • CO NABÍZÍM
  • SEMINÁŘE
  • LABYRINT
  • KONTAKT

CO NABÍZÍM

DUCHOVNÍ VÝVOJ S METODOU EYE TO EYE

Každý z nás se chce dále vyvíjet a spět k vyšší harmonii našeho života, jednotě s Vesmírem a Bohem. Toužíme po láskyplných vztazích, které nám přinášejí nám radost, naplnění a stálou inspiraci.

Potkáváme-li někoho, kdo nás neustále kritizuje, sráží nebo napadá, naše Já ztrácí sílu a radost, stáváme se často slabými, bezmocnými, smutnými. Ale i to nás má něčemu naučit - sebedůvěře, síle, přijetí plné zodpovědnosti za náš život, za vše, co si v něm vytváříme.

Vztahy nám nastavují zrcadlo.

Je proto důležité ve svém vývoji neustále dávat sebe na první místo. Budeme-li se mít rádi, pak nás i druzí mohou milovat. Budeme-li se litovat, budeme brzy druhým na obtíž a nakonec zůstaneme sami. Můžeme chtít, aby nás druzí měli rádi, když to sami nedikážeme? Myslím, že síla těchto slov mi došla v meditaci u Černé Madony v Montserratu v roce 2015..

Bude-li láskyplné naše srdce a harmonické naše myšlenky, budeme mít zdravé vztahy. Budeme-li dělat to, co nás baví s láskou a radostí, bude nám naše práce přinášet hojnost a uspokojení.

Ještě mnohé by se dalo napsat na téma duchovního vývoje. 

Co Vám nabízím?

Nabízím Vám příjemné terapeutické setkání se slovy, barvami, kartami Bachových esencí a Esencí volně žijících zvířat WEAE, Bachovými esencemi, Esencemi volně žijících zvířat, harmonizačními obrázky Věry Kočky aj.

Rozebereme Vaši situaci, podíváme se na ni s odstupem. Prozkoumáme Váš vztah k sobě, vztahy k druhým lidem, zdraví, postoje, myšlenky. Je důležité přijmout zodpovědnost za své činy a za všechno, co si ve svém životě tvoříme.

Setkání probíhá v klidné a laskavé atmosféře. Ráda jsem svým klientům průvodcem, pokud si to sami přejí...

Výsledkem je pocit radosti z nově nalezených postojů, pochopení nebo prohlédnutí skrze iluze, které jsme měli. Přijmeme stinné stránky naší osobnosti, abychom je mohli vynést na povrch a zpracovat. Pak bude jejich negativní působení moci odejít. Nastoupí síla, schopnost řídit svůj život, radovat se, prožívat lásku, cítit se dobře

METODA - EYE TO EYE

Metoda 'Eye to Eye' - česky 'Z očí do očí' vznikla na základě mé vlastní práce s terapií duše - Nové vidění - mé kamarádky Evy Divy, z mé praxe  s kineziologií One Brain, Rodinných konstelací, práce s Bachovými esencemi a dalších zkušeností, které mě ovlivnily na mé cestě.

Pomáhá rychle a velmi silně zpracovat dané téma - problém klienta. Slouží k uvědomění si sama sebe, svého postoje k sobě i ostatním lidem, k Bohu a ke své duši. Zkušenosti mých klientů ukazují, že metoda EYE TO EYE pracuje na mnohem hlubších úrovních, než např. kineziologie One Brain. 

A co říkají mí klienti?

Že nejvíc jim v jejich situaci pomohly právě terapeutické rozhovory. Je příjemné, když Vás bolí záda a někdo Vám je namasíruje a na chvíli Vás zbaví bolesti. Pokud ale nezjistíte a nepochopíte, z čeho Vaše bolest pramení, stanete se jen 'masírovaným' a ne 'zdravým'. Z pochopení pramení možnost změny nesprávných postojů. Ze změny nesprávných postojů se rodí šťastná a zdravá lidská bytost žijící v harmonii s Vesmírem.

Konzultace : 550 Kč / hod

tel. pro objednání: 776 606 630