• ÚVOD
  • AKTUALITY
  • O MNĚ
  • CO NABÍZÍM
  • SEMINÁŘE
  • LABYRINT
  • KONTAKT

CO NABÍZÍM

KINEZIOLOGIE ONE BRAIN A ODSTRANĚWNÍ STRESU

 


KIneziologie One Brain - o metodě


Kineziologie One Brain vznikla objevením jednoduchého způsobu komunikace s mozkem. V rámci kineziologie se vyvinul systém  „Three in One' (jednota těla, mysli a ducha), jehož součástí je  „One Brain' (Jednotný mozek). Podstata práce je velmi jednoduchá. 

  
Podstata metody kineziologie One Brain  

Každý člověk má nějaké problémy - nemoc, vztahy, psychika.. Kineziologie One Brain pomáhá nalézt skutečnou příčinu potíží tím, že odstraňuje emoční bloky vzniklé v minulosti.

Když náš obranný mechanismus označí nějakou situaci jako nebezpečnou, nezávisle na našem vědomí se uloží do paměti stresový blok. Kineziologie pomáhá tyto bloky odstranit.
  
Lidský mozek se skládá ze dvou hemisfér - polovin. Abychom přežili, máme v levé mozkové hemisféře oblast SIP (společná integrační plocha). Ta stále porovnává podněty přicházející z vnějšku s informacemi uloženými v paměti. Ukládá se každý okamžik od početí do současnosti. 
Fungujeme prostě jako takový hodně šikovný počítač s velkou pamětí.Tělo monitoruje veškeré životní situace všemi našimi smysly (poloha a napětí svalů, činnost orgánů, pocity i mentální zkušenost). Kineziologie to nazývá  'systém přesvědčení'. 

Komplexně uložené informace se  jednoduše vyhodnotí podle emoce, kterou právě cítíme: bezpečné nebo nebezpečné. Okamžik vyhodnocený jako nebezpečný spustí další reakci - uloží do paměti veškeré informace, které tento okamžik provázely (poloha svalů, směr pohledu očí, vůně, kterou zaznamenal čich nebo dotyk, který zprostředkoval hmat). Informace zůstávají zaznamenány proto, aby SIP příště podobnou nebezpečnou situaci včas rozpoznala a uchránila nás před hrozícím nebezpečím.  A zde může pomoci kineziologie.
  
V dávné minulosti byl tento obranný systém jednou z podmínek přežití, dnes však často přináší člověku nejrůznější problémy. 

Jakmile SIP zaregistruje informaci, podobnou nebezpečné z minulosti, spustí obranný mechanizmus. Odpojí funkci předního mozku, který nás udržuje v přítomnosti a logické mysli. Organizmus vyloučením hormonů okamžitě reaguje -  „udeř nebo uteč' (=model přežití, dán vývojem člověka v minulosti). Zároveň se vybavují informace z paměti jako by to byla databanka... 
Ihned prožíváme stejně nepříjemné emoce a pocity (např. sevření žaludku, dýchací potíže, bolesti na hrudi, neschopnost promluvit, pohnout se atd.)., na podobnou situaci reagujeme stejným způsobem jako kdysi, tj. např. v prenatálním období, při porodu, v dětství, pubertě… 

 

Práce s klientem


Při kineziologii kladu otázky a testováním na rukou klienta dostávám odpovědi ANO - NE z klientova podvědomí. Zjišťuji, kdy se stala konkrétní situace (v jakém věku) a jaký stres (blok) v ní vznikl. Spolupracuji s klientem, aby pochopil situaci a našel správné řešení situace, vše  při plném vědomí člověka.

Hlavním cílem je odstranění stresu a tím odblokování stále se opakujících nepříjemných situací. S pomocí kineziologa nalézá člověk sám - a to je nejcennější - příčiny toho, co dnes prožívá. Po odblokování může klient ještě užívat kapky Bachových esencí nebo esencí zvířat WEAE k dočištění a zpracování situace a posílení psychiky.


Karty Sladění Jiřiny Lockerové   


  
Při práci s klienty využívám k odblokování, podpoře čištění různých bloků v těle a duchovního vývoje také karty malířky Jiřiny Lockerové se symboly: karty Bachových esencí, karty Sladění.

S kineziologií pracuji klasickým (výše popsaným) i intuitivním způsobem s využitím znalostí etikoterapie - duchovních příčin nemocí.

Intuitivní způsob práce vychází z mých terapeutických zkušeností a práce na sobě. Klient sám prochází jednotlivé situace, já mu pomáhám s jejich pochopením a zpracováním. Neřeším věci za něj ani mu nevnucuji žádné řešení. Klient sám nalézá nové postoje, které jsou pro něj v dané situaci správné. 


S každým problémem mých klientů se i já sama posunuji na své cestě vpřed, neboť vše, co prožíváme, nás navzájem obohacuje.
Proto děkuji všem svým klientům, kteří se na mne s důvěrou obrátili, protože jejich postoje pomáhají nastavovat správně mé postoje...