• ÚVOD
 • AKTUALITY
 • O MNĚ
 • CO NABÍZÍM
 • SEMINÁŘE
 • LABYRINT
 • KONTAKT

Esence zvířat

Esence v sestavě Cesta uzdravení

Ucelenou cestou ke zdraví a emocionálnímu vyléčení je řada sedmi esencí s názvem Cesta uzdravení Byla vytvořena na základě hlubokých Danielových terapeutických zkušeností jako cesta z hlubokého utrpení až k dosažení vyrovnanosti a propojení s Vesmírem. Jednotlivé esence je možno užívat nezávisle na sobě, ale pokud se chceme opravdu zbavit starých emocionálních ran a traumat, je vhodné ji projít celou.

cesta_uzdraveni

 

Jednotlivé směsi

Vnitřní práce
(Inner Work)
Truchlící srdce
(Grieving Heart)
Vděčnost
(Gratitude)
Zdravý hněv
(Healthy Anger)
Odevzdanost
(Letting Go)
Svoboda
(Wild Freedom)
Spojení s Bohem
(Communion With God)

 

Vnitřní práce - INNER WORK

Vnitřní práce - INNER WORK

„S jistotou a ochranou sestupuji do hlubin svého nitra a vynáším na povrch hluboko uložená zranění“

Je nám silnou oporou na cestě do našeho nitra, kde si přejeme uzdravit emocionální jizvy z nedávné i dávnější minulosti.

Tato kombinace obsahuje pět zvířecích esencí:

 • Hroch - pro uchopení hlubokých pocitů
 •   Mýval   - pro odhalení skutečné pravdy
 • Netopýr - pro orientaci ve vlastní temnotě
 • Lvíče - podporuje odvahu a jednání beze strachu
 • Slůně - pro pocit jistoty a podpory
Zdravý hněv - HEALTHY ANGER

Zdravý hněv - HEALTHY ANGER

„Uvědomuji si a přijímám svůj hněv a projevuji jej správným způsobem“

Je nám silnou oporou při uvědomování si a přijímání našeho přirozeného hněvu a také při jeho zdravém projevení.

Tato kombinace obsahuje dvě zvířecí esence:

 • Jezevec - pro schopnost cítit hněv a přiměřeně ho projevit
 • Gazela - pro pocit jistoty i tehdy, když se hněváme
Truchlící srdce - GRIEVING HEART

Truchlící srdce - GRIEVING HEART

„Uvolňuji emocionální bolest a slzy z minulosti, léčím své srdce“

Podporuje nás při uvolnění emocionální bolesti a slz, kterých se potřebujeme zbavit, abychom mohli postoupit vpřed.

Tato směs obsahuje tři zvířecí esence:

 • Kůň divoký - posiluje a uzdravuje srdce
 • Hroch - pomáhá uchopit naše hluboko uložené pocity
 • Gazela - dává pocit bezpečí, i když truchlíme
Odevzdanost - LETTING GO

Odevzdanost - LETTING GO

„Zbavuji se nepotřebných pocitů a vzorců chování, otvírám se Bohu“

Podporuje nás při uvolňování pocitů, zažitých přesvědčení a navyklých způsobů chování, které už pro nás nejsou prospěšné. Pomáhá nám odevzdat kontrolu nad naším životem Božskému principu.

Tato směs obsahuje tři zvířecí esence:

 • Lachtan - pro schopnost nechat věci s důvěrou plynout
 • Holubice - pro klid a mír v srdci, když se osvobozujeme
 • Medůza - pro odevzdání se Duchu
Vděčnost - GRATITUDE

Vděčnost - GRATITUDE

„Cítím a projevuji vděčnost za všechno, co ve svém životě mám“

Je nám silnou oporou při rozvíjení a projevování vděčnosti za všechny dary života.

Tato směs obsahuje tři zvířecí esence:

Svoboda - WILD FREEDOM

Svoboda - WILD FREEDOM

„Jsem bez obav, cítím volnost, svobodu a radost“

Posiluje nás, abychom dokázali plně oslavit život a prožít jej volně a svobodně.

Tato směs obsahuje čtyři zvířecí esence:

Spojení s Bohem - COMMUNION WITH GOD

Spojení s Bohem - COMMUNION WITH GOD

„Jsem v jednotě s Bohem, má mysl je tichá, v srdci mám klid a mír“

Podporuje nás, abychom prožili spojení a jednotu s Bohem.

Tato směs obsahuje pět zvířecích esencí:

 • Holubice posiluje klid a mír v srdci
 • Orel pro otevření se Božskému
 • Tygr zklidňuje zaneprázdněnou a neklidnou mysl
 • Volavka velká pro vyrovnanost a napojení
 • Srna podporuje něžnost a uvědomění